Tekniker som automation, AI och robotisering flyttar djupare in i organisationerna, närmare kunderna och står för en omstöpning av verksamheterna ute hos företagen.

Analysföretaget Forrester har tittat närmare på techrelaterade trender inför 2020 – och kommit fram till följande profetior inför det kommande året.

1. Cio:n börjar fokusera på människor

Osäkerheten inför 2020 sätter gränser för cio:ns agenda. Men det här behöver inte betyda att cio:n enbart måste ägna sig åt kostnadsbesparingar och effektivisering. Ledande cio:er kommer i stället att ta göra det till en möjlighet att ta ett steg framåt som affärsledare, demonstrera sin teknikdrivna innovation, förmåga att bygga ekosystemet och att leda personal.

Den rådande volatiliteten och avmattningen kommer att sätta press på cio:n att kontrollera kostnader och förbättra effektiviteten. Cio:er kommer att se över sin egen organisation för de här effektiviseringarna och automatisera 10 procent av sin it – de funktioner som är standardiserade och repetitiva. Dock förväntar sig Forrester inte att det kommer att bli neddragningar, utan att personalstyrkan blir ungefär den samma. I stället väntas cio:er utbilda sina anställda att utföra mer komplexa sysslor, som en del i agila devops-team.

Vidare väntas smarta cio:er bredda sina vyer bortom it-avdelningen och bli en förtrolig rådgivare och partner till exempelvis personalavdelningen, för att hjälpa till med att förändra dynamiken i personalstyrkan.

2. Uppslukande och anpassningsbar it tar över

Teknisk driven innovation – möjligheten att leverera nya affärsresultat genom att hela tiden experimentera med teknik, både ny och etablerad, blir stapelvara för ledande organisationer. Men det kräver att företag drivs och organiseras annorlunda. Det här går bortom devops. Gränsen för vad som är it och vad som är verksamhet suddas ut.

Denna mer inbäddade, sammankopplade och anpassningsbara it-strategi kommer att nå momentum under 2020 – särskilt då företagen börjar fånga de möjligheter och utmaningar som följer med de framväxande teknikerna. En sådan utmaning är att det kan uppstå öar av automatisering på företagen. Företag har redan RPA-verktyg, konversationsplattformar och maskininlärningsprojekt, men de kommer att behöva sätta upp grupper som sitter mellan traditionell it och domänexperter, och har unika roller som robotarkitekter och automatiserings-rivstartare.

3. Datastrategier släpper loss transformationen

Datastrategier fortsätter vara högt prioriterat för ledningsgruppen. Att ha sådana är nödvändigt för att komma loss med den digitala transformationen och för att kunna dra nytta av AI och maskininlärning.

Avancerade bolag kommer att förstå fördelarna med att få det här rätt, och dubblar eller trefaldigar sina budgetar för datastrategier.

4. Data och AI beväpnas

Dagens innovationer och nya tekniker medför fantastiska möjligheter företag, för ökad tillväxt och för att hitta eller till och med skapa nya marknader. Men det finns även ett par orosmoln över den här utvecklingen.

  1. Vikten av data innebär också att dataintrång och incidenter kan göra mycket mer skada.
  2. Nya tekniker som internet of things skapar större attackytor, eftersom de byggs med bara ett fåtal säkerhetskontroller, och gör företagen mer sårbara.
  3. Det kan visa sig att nya tekniker som AI och maskininlärning tas upp snabbare av onda krafter än av säkerhetsexperter.

Enkelt uttryckt: Det finns fler angripare med mer sofistikerade verktyg som riktar sig mot en större attackyta. Och de här angriparna vill att företagen ska betala. Gisslanattacker ökar. Därutöver kommer angripare att använda AI och maskininlärning för att för att förfina sina attacker eller för att skapa falska inspelningar för att lura användare.

5. Integritetsfrågor vinner mark

2020 blir ett dåligt år för tredjepartsdata och ett bra år för marknadsförare som tar allvarligt på frågor om konsumenternas integritet. Fler och fler människor har blivit mer varse om att skydda sin personliga integritet.

Marknadsförare kommer att flytta från jobbiga och ofta oönskade personliga erbjudanden till att försöka få riktig kontakt med kunder genom riktade upplevelser.

6. Automation omformar personalstyrkan

2020 blir ett viktigt år för hur den framtida personalstyrkan utformas. Automation kommer att ersätta vissa roller och skapa en del nya jobb. Det råder inte konsensus bland analytiker och experter om nettoeffekten – men att automatisering och robotisering tar en allt större plats på arbetsplatserna är oomstritt.

7. Lagstiftning skapar och förstör marknader

Vi har ännu inte sett de slutgiltiga konsekvenserna av ny lagstiftning som GDPR. Tvärtom kommer lagstiftarnas resurser att öka i styrka och påverka och omforma marknader på riktigt under 2020.

Behovet av regelefterlevnad kommer också göra att investeringar i regtech ökar snabbt. Under de tre första kvartalen gjordes investeringar i regtech på 4,6 miljarder dollar – en siffra som väntas öka med 103 procent på ett år.

8. Kunder som söker en djupare mening.

Företag har hittills fokuserat på att utveckla funktioner som snabbare leverans för att göra kunderna nöjda. Men enligt vissa mätningar är kunder ändå mer missnöjda i dag jämfört med för 20 år sedan. I dag tar människor hänsyn till en rad parametrar när det gäller hur nöjda de är med sina leveranser. Faktorer som vilseledande kampanjer, klimatförändringar, politisk oro och ojämlikhet påverkar och allt fler vill att deras inköp speglar deras värderingar.Att människor tar mer hänsyn till sina värderingar när de handlar är en trend som blir allt starkare.

9. Marknadschefen får en bredare roll – knyter ihop anställda, kunder och teknik

I dag har varumärkesfrågor smulats ner i en mängd olika kanaler – varav många företagen själva inte kontrollerar. Resultatet blir ett radikalt skifte i hur företag etablerar varumärken, bygger sympati och lojalitet. Under 2020 kommer marknadschefen att bli ansvarig för allt som omger kunden. Bästa sättet att skapa tillväxt är att ge värde till kunderna genom tjänsternas hela livscykel. För att etablera ett framgångsrikt ekosystem behöver marknadscheferna inta rollen som knyter ihop tråden mellan anställdas upplevelser, kundupplevelser, varumärket, kreativitet och tekniken.Marknadschefen måste se upp med att jaga kortsiktiga vinster i form av att försöka manipulera kunder mot deras egen vilja.

10. Kundupplevelsen fortsätter att förgrenas

Som ett svar på marknadsturbulensen kommer vd att begära att deras kundupplevelseinitiativ flyttar längre ut på expertimentskalan och på ett annat sätt kan bidra till nedersta raden i balansräkningen. Mätbarheter och analyser blir avgörande för framgången i kundupplevelserna.Det här innebär vidare att en del företag som inte upplever att de gör framsteg kommer att börja stänga ner program i ren frustration. Andra företag som inser fördelarna med kundupplevelsesatsningar kommer att ha stora fördelar. Som ett resultat av det här väntas företagens behov av anställda inom just kundupplevelser att skifta kraftigt. Enligt Forrester kommer en av fyra anställda inom den här professionen att mista sina jobb – men paradoxalt nog väntas antalet chefer inom kundupplevelser att öka med 25 procent. Det här innebär att det blir väldigt förgrenat, där ledare blir bättre och får mer om att säga till om på företagen. Men de företag som skär ner på sina program får uppleva att de tappar i kvalitet och i stället för att spara pengar riskerar de att förlora kunder.

11. För riskkapitalet blir lönsamhet viktigare

Hetaste trenden bland riskkapitalet i Silicon Valley är – lönsamhet. Tidigare har riskkapitalet letat efter företag som satsar på att få unicorn-status (det vill säga uppnå en värdering på över en miljard dollar) så investerare har flockats runt företag med stora drömmar och karismatiska ledare. Nu känner riskkapitalet av ett många gånger turbulent 2019 med en del misslyckade börsnoteringar och kommer därför att vara mer kritiska mot buzzwords. Det här innebär dock inte att luften går ur startup-marknaden, långt därifrån. Men kapitalet går till företag med pragmatiska affärsplaner och en tydligare väg till lönsamhet.  

Läs också: Här är Gartners hetaste it-trender 2020