Vi har tidigare skrivit om hur Sverige har blivit lite av ett nav i Europa för det amerikanska affärssystemsbolaget JDA Software. Från det svenska kontoret styrs bolagets verksamhet för hela Emea-regionen, och nu har man tagit hem ytterligare en tung svensk kund.

Det är Scania som har valt bolagets SaaS-lösning JDA Transportation Management för att effektivisera sin leveranskedja. Målet för Scania, som har cirka 52 000 medarbetare i över 100 länder, är att gå över till ett mer hållbart transportsystem, vilket innebär att man behöver förändra sina processer för transporthantering. Med hjälp av JDA hoppas Scania bättre kunna hantera sina utgående globala transporter från produktionsenheter och karosserihandel.

– Vi valde JDA som partner för att optimera våra flöden, hela vägen från produktionsplanering till slutkund, säger Hans Ekman, chef för Outbound Development på Scania Logistics.

– Vi kommer att stödja Scania med bevakning i realtid för att anpassa lastbilsrutter och scheman för att bättre möta kundernas behov, samtidigt som rutterna ska förbli hållbara. Detta möjliggör kortare ledtider och förutsägbara leveranser. Vi är glada att stödja den här storskaliga satsningen hos Scania och ser fram emot att se resultaten, både för leveranskedjan och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger JDA:s Emea-chef Johan Reventberg.

Läs också: Nu är data bränslet som driver Scania