Datavetenskapen har verkligen momentum. Sedan det utsågs till ”2000-talets sexigaste jobb”, har datavetare blivit varje industris måste-anställning. Starka kunskaper i matematik och datavetenskap, kombinerad med förmågan att extrahera och förstå data och trender, är en kompetens som kommer att få nästan alla företag att ”svepa höger”.

Men hög efterfrågan kan göra datavetare oöverkomligt dyra för många företag. Och på en marknad där data är den nya oljan kommer företag som saknar människor som kan driva och genomföra datadrivna strategier att förlora förmågan att konkurrera och förnya sig.

I USA pratar man ofta om ”citizen data scientist”. På svenska finns ingen bra motsvarighet, men låt oss för enkelhetens skull kalla rollen för den informella datavetaren.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

En informell datavetare är en ”poweruser” som kan utföra både enkla och måttligt sofistikerade analytiska uppgifter som tidigare skulle ha krävt en annan typ av expertis. De är vanligtvis inte kodare, men kan bygga modeller med visuella drag-and-drop-verktyg och köra förbyggda modeller.

Teknik driver utvecklingen 

Enligt en global undersökning beställd av Workday tror finanschefer att förmågan att tolka och behandla data kommer att vara den mest värdefulla förmågan för deras funktion under de kommande fem åren. Att utnyttja datavetenskapens disciplin för insikt kan emellertid kräva ninja-liknande kalkylbladskompetens och expertis inom databas- och programmeringsspråk.

Med hjälp av business intelligence-verktyg kan användare strömlinjeforma och analysera olika datamängder med enbart ett fåtal klick. Chefer kan gå från att ställa enkla frågor som "Hur ser mina bokade intäkter för det här kvartalet ut?" och närma sig data med strategisk nyfikenhet: "Hur ser mina nuvarande bokade inkomster ut, varför ser mina pipelines så väldigt olika ut i dessa två regioner, och varför klarar sig våra nya säljare bättre än de mer erfarna på just det här kontoret?”

När du får svar på den typen av frågor, så får du de insikter du behöver för att fatta bättre affärsbeslut.

Att odla informella datavetare 

Ledare bör uppmuntra dessa anställda att tillämpa sina erfarenheter av business intelligence utöver deras avdelningar. Samarbetet gör data till en större aspekt av ett företags beslutskultur.

Här kommer ett antal förslag på hur du kan utveckla informella datavetare:

  • Upprätta ett internt community där affärs- och it-roller blandas, och kan utbyta kunskaper, resurser och utvecklas ihop. Se till att ha löpande träffar, och där intern fortbildning premieras.
  • Inventera både aktuella färdigheter och färdigheter som din personal vill utveckla, och skapa en grogrund för informella datavetare. Identifiera genom detta rätt personer och ge dem resurser och utbildning för att utvecklas.
  • Sjösätt pilotprojekt, där du låter anställda testa sina färdigheter och på vilket sätt deras dataanalys kan hjälpa verksamheten utan att hota några affärskritiska skeenden.

Mattias Bolander
chef över Norden och Baltikum, Workday