Både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning ger polisen rätt att använda biometri vid gränskontroller och dessutom är ny EU-lagstiftning på väg som ger polisen en utökad skyldighet att utföra sådana kontroller.

Därför planerar nu polisen att utföra ett pilottest med att kontrollera biometriska kännetecken på resenärer vid Skavsta flygplats.

Testet handlar om att placera en kamera vid gränskontrollen och ta bild av passagerare och sedan jämföra den bilden med den som finns i passet. Tanken är att man på så sätt ska kunna utveckla mjukvaran som sedan i nästa fas ska användas skarpt så att det kan göras på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Den första fasen med testet innebär dock risker för integritetsintrång konstaterar polisen. De bedömer att risken för att enskilda personer inte kan göra informerade val är stor och även den planerade lagringen av uppgifter är en risk. Därför har de vänt sig till Datainspektionen för ett förhandssamråd.

Datainspektionen håller med polisen om den bedömningen och konstaterar att det inte går att göra den planerade typen av tester som rör känsliga personuppgifter med dagens lagstiftning.

I sitt svar skriver Datainspektionen att ”den aktuella testverksamheten är en nödvändig förutsättning för att en behandling i skarpt läge, som i sig har rättsligt stöd i gällande lagstiftning, ska kunna komma till stånd”.

– Vår bedömning är att polisen har ett tydligt behov av att få utföra det tänkta testet, men för att det ska bli möjligt krävs en ändring i lagstiftningen. Därför skickar vi vårt svar på polisens förhandssamråd för kännedom till regeringen, säger Elena Mazzotti Pallard som är jurist på Datainspektionen i en kommentar.

Läs också:
Skellefteå överklagar GDPR-bot för ansiktsigenkänning
Flygplats lägger halv miljard på ansiktsigenkänning