Staten ska nu ta ett större ansvar för att digitaliseringen av skolan samordnas. Det skriver utbildningsminister Anna Ekström och digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.

Redan för två år sedan lanserades en nationell digitaliseringsstrategi för skolan och nu blir Skolverket ansvarigt för att samordna de statliga insatserna när det gäller digitalisering.

De två ministrarna pekar på problem med att skolor i dag lämnas ensamma i arbetet med skolutveckling, att det saknas stöd när läromedel och it-system köps in och att syftet med att skaffa digitala verktyg varit otydligt. En dåligt genomförd digitalisering slösar tid för lärarna och skapar distraktion bland eleverna.

”Men det betyder inte att vi kan vrida klockan tillbaka; genomtänkta digitala lösningar behövs för att utveckla skolan. Det är uppenbart att dagens elever måste lära sig hantera dessa verktyg och agera i en alltmer digitaliserad värld”, skriver de.

Och ministrarna lyfter möjligheter med digitalisering i skolan som att ge elever i behov av stöd digitala verktyg som underlättar, att lärarnas administration kan minska med digitala nationella prov som rättas central, bättre möjligheter till kompetensutveckling för lärare och fjärrundervisning i tider av lärarbrist.

Läs också: 
Teknikkrångel och dålig support på många skolor
Forskare: Klumpig teknik slösar dyrbar lärartid – ”tar tid i stället för att ge tid”