Ända sedan 2017 då det stod klart att Google köpt mark i Horndal i Avesta kommun har det varit ett väldigt hysch-hyschande om planerna. Först ville varken kommunen eller någon annan inblandad part ens avslöja vilket bolag som köpt marken, och även inom kommunen var det bara ett fåtal personer som kände till att det var Google som var i antågande.

Och sedan dess har det fortsatt vara hemlighållande kring vad som ska byggas. Men precis som för Microsoft i grannlandskapet Gästrikland så håller bara företagets uttalade tystnadskultur till en viss gräns. Sedan kliver offentlighetsprincipen in och trumfar jättarnas corporateprinciper.

Nu har Avesta tidning tagit del av den ansökan om miljötillstånd som det av Google kontrollerade företaget DSC International AB lämnat in till mark- och miljödomstolen.

Fem serverhallar kan byggas

Det är ett miljötillstånd för "uppförande och drift av ett datacenter med tillhörande reservkraftsanläggning" och där framkommer en hel del om vad som kan komma att byggas i Horndal.

Det handlar om hela fem serverhallar med tillhörande generatorer. Utöver det ingår även en kontorsbyggnad och ett kylvattensystem med en anläggning för vattenbehandling liksom en transformatorstation och fem transformatorer. Dessutom ingår även fem dieseldrivna generatorer till serverhallarna för att trygga elförsörjningen även vid strömavbrott.

google dalarna horndal

Googles val av Horndal förklaras med goda förutsättningar för verksamheten, med ett stabilt och tillförlitligt elnät och lämplig infrastruktur som viktiga egenskaper. Dessutom lyfts möjligheterna till vattenkylning och de stora ytorna som avgörande.

Kylvattnet ska framöver tas både från sjön Rossen och från Bysjön/Dalälven. Inledningsvis är det Rossen som gäller men när ledningar och pumpstation står klar till och från Bysjön/Dalälven kommer kylvattnet främst att tas därifrån.

Ska påbörjas inom tio år

Avesta tidning skriver också att DSC International i sin ansökan yrkar att mark- och miljödomstolen beslutar att verksamheten vid datacentret ska ha påbörjats inom tio år från det att tillståndsdomen har vunnit laga kraft.

Kommunalråd Lars Isacsson (S) gläds åt framstegen och att äntligen kunna kommentera vad som är på gång.

– Nu har det äntligen skett något konkret, det är ett tydligt steg framåt från Googles sida. Jag har ägnat i snitt tio timmar i veckan åt detta, säger han till Avesta tidning.

Han säger också till tidningen att Avesta var med länge i kampen när Facebook ville bygga datacenter i Sverige, men där fick man till slut ge sig till förmån för Luleå.

– Vi var inte tvåa men kanske på femte plats, konstaterar han.

Tonar ned förväntningarna

Men att det skulle finnas en färdig plan för att bygga fem serverhallar förnekar Google. Joakim Larsson, som är kommunikationsansvarig för Google i Finland och Sverige, fortsätter på den inslagna banan där bolaget helst säger så lite som möjligt. Och han betonar att de fem hallar man tagit höjd för utgör ett maximalt antal, som kan bli aktuella. 

– Vi har ännu inte fattat något affärsbeslut om vi ska bygga datacenter på den mark som vi har i Horndal. Just nu pågår visst förberedande arbete på marken för att se till att vi har möjligheten att bygga och utveckla vår datacenternärvaro i Europa, om vår verksamhet skulle kräva det, säger han och är även vag när det gäller tidsplanen.

– Något beslut lär inte komma inom den närmaste framtiden. När det gäller inlämningen av ansökan om miljötillstånd så är detta ett normalt affärsförfarande för att se till att att vi har de tillstånd som krävs om vi skulle besluta att bygga på marken.

Läs också: Google fortsätter bygga datacenter i Finland – för 6,4 miljarder