Att kryptovalutor är anonyma och skyddade från myndigheters och andras insyn är en seglivad myt. Tekniskt sett går det i vissa fall, och med vissa kryptovalutor, att åstadkomma anonymitet, men endast inom kryptomarknaden och inte mellan kryptovalutor och traditionella valutor. Exempel på kryptovalutor med inriktning på anonymitet är Monero (XMR) och Zcash (ZEC).

Att växla mellan kryptovalutor och traditionella valutor, till exempel att växla bitcoin till euro, sker på så kallade on-/off-ramp-tjänster som i samtliga seriösa fall är reglerade enligt respektive lands lagstiftning mot penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Börser som mot förmodan inte är reglerade bör definitivt undvikas.

Ökar stadigt för varje år

Statistik från en av världens största kryptobörser Kraken, med bas i USA, visar att intresset från rättsvårdande myndigheter ökar stadigt för varje år. Förra året ökade begäranden om utlämning av personuppgifter från Kraken med 49 procent – från 475 begäranden 2018 till 710 begäranden 2019. 2017 var siffran 160 begäranden. Detta rapporterar Coindesk.

Flest begäranden, 462 stycken eller 61 procent, kom från USA, följt av Storbritannien (86 stycken), Tyskland (44) och Italien (20). Från USA kom de flesta begäranden från federala polisen FBI, drogpolisen DEA och immigrationsmyndigheten ICE.

Totalt gällde alla begäranden 1222 konton, varav 62 procent hörsammades av Kraken. Resten ansågs ogiltiga och avslogs eftersom de inte ”möter lokala lagkrav”. Krakens medgrundare och vd Jessie Powell skriver i en tweet att Krakens kostnader för att möta myndigheternas krav förra året uppgick till en miljon dollar.

Läs också:
2010-talets bästa it-investering börjar på B och är inte ett företag
Bluewallet – steget till bitcoin blir inte enklare än så här