Ett nytt jobb innebär förväntningar från två håll. En potentiell arbetsgivare vill ta reda på vad du går för – att du är professionell och produktiv. Men det gäller att du också vet vad du faktiskt ska ta dig an och vad du åtar dig.

Vår amerikanska systertidning CIO listar sju frågor som kan vara bra att ställa innan du tar ett chefsjobb inom it.

1. Är it-avdelningen som jag ska leda jämbördig med verksamheten och bidrar den till att driva innovation och intäkter?
Företag som inte inkluderar it-avdelningen i planering och andra affärsinriktade aktiviteter ser den ofta mer som en kostnad som inte gör mycket mer än att dränera företaget på resurser. Och då är man också mindre villig att bidra med den tid och de pengar som krävs för att utforska och innovera konstaterar Matt Mead, cto på teknikkonsulten SPR:

– Det är viktigt att vara i en organisation där it-avdelningen ses som en kritisk del av affären. Du kommer att tjäna på det både personligt och professionellt eftersom verksamheten kommer att värdera både dig och din avdelning högre.

2. Vad var det som ni satte högst värde på hos er förra cio?
Om den som intervjuar har svårt att definiera vad det var som var bäst med den tidigare cio:n – ja, då är det en varningsflagga. En indikation på att verksamheten ser på cio-rollen mest som en it-administratör kan vara om hen bara räknar upp sådant som pålitlighet, kunskap och sparsamhet men inte mer framträdande egenskaper som ledarskap eller innovation.

– Vilken cio som helst behöver vapendragare i den bredare verksamheten för att bli framgångsrik. Den här frågan är ett sätt att reda ut de fördomarna.

3. Hur definierar ni långsiktig framgång för it-avdelningen och vilka metoder använder ni för att mäta prestationer totalt sett?
Med den här frågan kan du få hjälp att förstå hur företaget ser på it och it-avdelningens roll när det gäller att bidra till framgångsrika affärer. Svaret kan också ge inblick i vilka mål en ny cio väntas uppnå.

– Genom att testa detta kan du upptäcka vad deras prioriteringar är när det gäller kostnadsoptimering, att uppgradera kompetensen i teamet, att driva strategiska förändringar och bestämma hur väl allt matchar de färdigheter och intressen du tar med dig in, säger Art Hu, cio på Lenovo.

– Om det rör sig om ett ambitiöst företaget bör det kunna formulera den övergripande företagsstrategin tydligt och sedan länka den till vad du kan leverera som inkommande cio.

4. Om några år – hur vet du då om jag är en framgångsrik cio?
Här är det möjligt att få en bild av vilken typ av cio som företaget vill ha. Och det kan variera mycket enligt Mikhail Papovsky, vd på it-konsultföretaget Abraic.

– Om företaget vill hålla it tajt och du är en sparsam cio-typ så är matchningen perfekt. Om du är en strateg och verksamheten vill ha någon som stabiliserar den nuvarande tekniken så är du dömd att misslyckas.

5. Hur stor är er it-budget?
Det här kan vara en känslig fråga – men den är viktig.

– Se till att de inte tänker sig att du ska driva din avdelning på en dollar om dagen, säger Jon Hill, vd på energihanteringskonsulten The Energists,

– Du behöver människor och resurser för att hålla avdelningen flytande så du har all rätt att veta hur stor budget du har innan du tar jobbet.

Och är du redan, eller tänker dig att bli, cio så har du säkert en uppfattning om hur mycket som krävs för att driva en specifik sorts it-avdelning. Använd den kunskapen i intervjun.

– Du måste se på organisationens storlek och siffrorna för att se om det går ihop. Det kommer att ha en stor inverkan på såväl din effektivitet som hur du mår.

Om du tvekar att ställa frågan rakt ut så kan ett sätt att vara att diskutera vilka utmaningar som it-avdelningen står inför.

– Ofta landar det i en diskussion om gränserna för budgeten. Sedan kan du låta det föra in på pengafrågan genom att fråga något i stil med: Hoppas du inte har något emot att jag frågar – men vilken typ av budget skulle jag arbeta med?

6. Hur skulle ni definiera organisationens vision och kultur?
Troligen har du redan gjort din research och tagit reda på allt du kan kring din potentiella framtida arbetsgivare som vilket fokus företaget har, finanserna och hur konkurrenskraftigt det är. Men det kan vara bra att också komplettera det du kommit fram till genom att be dem som intervjuar dig att beskriva företagets grundläggande vision och kultur.

– Jag skulle föreslå frågor om större program som pågår och hur verksamheten strukturerat sig för att klara de programmen, säger Carlos Sanchez, cio på Suez Water Technologies & Solutions.

Det kan också vara viktigt att se om företagets vision och kultur matchar din egen övertygelse och dina mål.

– När allt kommer omkring är det visionen och kulturen som är det som lockar dig till ett företag. Framgång är en biprodukt av något du gillar – passion för det du gör.

7. Hur mycket makt har jag att göra förändringar och kommer ni alltid att stötta mina beslut?
Som chef på ledningsnivå där du tar kontroll över en viktig avdelning på ett företag så förväntas du att inför nya och uppdaterade strategier och metoder. För att minska risken för att en beskäftig vd, operativ chef, styrelsemedlem eller någon annan pillar i din it-strategi så är det viktigt att få ett tydligt löfte om att dina it-beslut kommer att respekteras.

– Jag föredrar att arbeta på ett företag där it anses vara avgörande för företagets produkt och existens, säger Matt Mead.

– Företag som omfamnar den idén är det som har bäst förmåga att skilja ut sig i konkurrensen.

Läs också: 
Det här letar unga it–talanger efter när de söker jobb
Funderar du på att starta eget som it-konsult? Här är sju saker du måste kunna.