I Göteborgs hamn hanteras cirka 30 procent av utrikeshandeln och hälften av all containertrafik i Sverige, och utöver hantering av stora volym- och trafikflöden så ansvarar hamnen för att fartygens anlöp ska vara så säkra, effektiva och miljökloka som möjligt.

Hamnen har tidigare förlitat sig it-mässigt på Visolit och det fortsätter man med efter att parterna förlängt sitt avtal med ytterligare ett år. Något som så klart glädjer den nya regionchefen Anders Filipsson, som numera har ansvar för Visolit Väst, som har runt 110 anställda.

– Som den största hamnen i Skandinavien har Göteborgs hamn en viktig uppgift att stärka näringslivet både på ett lokalt och ett nationellt plan och att skapa viktiga konkurrensfördelar. Genom vårt ansvar för it-infrastrukturen ser vi fram emot att fortsätta vara en viktig del i detta arbete, säger han om förlängningen.

– Vi verkar i en högintensiv miljö där tjänsteleverans med hög servicegrad och kvalitet är avgörande. Som leverantör av samhällsviktiga tjänster omfattas vi också av det så kallade NIS-direktivet som ställer höga krav på säkerheten i nätverk och informationssystem. Därför värdesätter vi samarbetet och den personliga kontaktytan som vi har med Visolits kundteam för att kunna säkerställa driftstabilitet och ett högt fokus på våra säkerhetsområden, säger Martin Johannesson, it-chef på Göteborgs Hamn.

Läs också: Visolit plockar in ny vd från CGI