Avtalskraven från fackförbunden har lämnats in till IT&Telekomföretagen och det innebär att förhandlingarna är i gång.

Förutom krav på högre löner – där 3 procent anges som höjning om parterna lokalt inte skulle komma överens – finns också flera krav kring arbetstid och ökad jämlikhet.

Bland annat vill man från facklig sida att det ska tydliggöras att bortavtalad övertidsersättning inte är liktydigt med obegränsad arbetstid och att det ska finnas en möjlighet att växla semestertillägget till fler semesterdagar.

Ett annat krav är att det ska upprättas handlingsplaner för föräldralediga som återgår i tjänst för att se till att de inte missgynnas framåt när det gäller karriär och lön.

Sveriges Ingenjörer, Akavia – tidigare Jusek – skriver under avtalet gemensamt och även Unionen är en avtalspart. På telekomsidan är även Seko och Ledarna med som avtalsparter.

Läs också:
Vad tjänar Googleanställda i USA? Här är företagen med de högsta lönerna
Här är it och tech-jobben som betalar bäst – och sämst