Förra året orsakade granbarkborren skador för på den svenska granskogen för flera miljarder kronor. Sju miljoner kubikmeter skog i framför allt södra och mellersta Sverige drabbades av skadeinsekten.

För att skogsägare ska upptäcka angrepp så tidigt som möjligt så att de snabbt kan bekämpas släpper nu Skogsstyrelsen en karttjänst som visar var riskerna är störst.

Underlaget till riskindexkartan är analyser från olika geografiska data och satellitbilder som bearbetats bland annat med hjälp av artificiell intelligens. Nu läggs den till Skogsstyrelsens öppna karttjänster på webben och i appen.

Läs också:
Nu laserskannas svensk skog – heltäckande data ”en revolution”
Sveaskog stoppar parasiter med satelliter – och AI