Digitala identitetslösningar, identifiering av användare och säker kundkännedom är områden som blir allt mer relevanta för det digitaliserade samhället. Det gäller även myndigheter och kommuner som använder Microsofts lösningar och där det är viktigt med säker identifiering av användarna.

Verisec, som utvecklar och levererar identitetslösningen Freja e-id, har ingått ett avtal om partnerskap med Microsoft för att ta fram identifieringslösningar för framför allt landets myndigheter och kommuner. Inom avtalets ramar ska de bägge parterna ”ägna sig åt gemensam affärsutveckling” som syftar till att Microsoft ska implementera Freja som en identifieringslösning för kunder som har höga krav på säker inloggning.

– Vi har bearbetat offentlig sektor under en längre tid, och i samband med det har vi och Microsoft så att säga stött på varandra. Offentlig sektor använder Microsofts produkter i stor skala. Här har Microsoft utmaningar i form av inloggningen till bland annat Office 365, säger Johan Henrikson, vd på Verisec.

Är inte knutna till personlig identitet

Microsoft erbjuder naturligtvis redan autentisering med högre säkerhet genom tvåfaktorsautentisering eller säkerhetsnycklar, men många organisationer inom offentlig sektor kräver identifiering, till skillnad från autentisering, på tillitsnivå 3. Den nivån av identifiering fungerar inte med tekniker som tvåfaktorsautentisering eller säkerhetsnycklar, vilka inte är knutna till en personlig identitet.

– Myndigheter ställer krav på inloggning på en viss tillitsnivå, då kan man använda Freja för att identifiera sin personal på rätt tillitsnivå, säger Johan Henrikson. Samarbetet har nu formaliserats för att vi ska kunna dela information och jobba med viktiga case, men också titta på integrationer som gör inloggningar så smidiga och enkla som möjligt för till exempel kommuner, säger Johan Henriksson.

Johan Henrikson
Johan Henrikson.

Tanken är att gå från specifika lösningar som kräver mer eller mindre handpåläggning, till en mer generell identifieringslösning för Microsofts produkter. På frågan om Microsoft kommer att implemenera stöd för Freja som en generell metod för inloggning för en bredare publik säger Johan Henrikson att det inte är något man diskuterat.

– Microsoft har inte lovat att implementera Freja generellt så att kunder som har Office 365 kan koppla på Freja för att använda det. Som det är nu samarbetar vi med olika kommuner för att lösa utmaningen med identifiering på rätt tillitsnivå i specifika fall. Det är möjligt att det kommer generella lösningar senare, men det är inget vi känner till idag.

Ingen stor omställning för kommunerna

Enligt Johan Henriksson kommer den kommande lösningen tillsammans med Microsoft bara att innebära ett mindre arbete för kommunerna för att anpassa sina system till inloggning med Freja.

– Det fungerar i princip redan idag, men kräver lite konfiguration. Ska det bli enklare så behövs lite mer arbete, men det är inget större jobb för en kommun. Tanken med avtalet med Microsoft är att vi ska få en möjlighet att jobba mer öppet med pilotprojekten.

Det första pilotprojektet offentliggörs i slutet av denna månad. Johan Henrikson vill inte avslöja vilken myndighet det gäller, men säger att bägge parter arbetar med en så kallad proof-of-concept hos en större offentlig organisation med tillräcklig storlek för att vara relevant för ett test.

Henrik Byström, affärsområdeschef Modern Workplace & Microsoft 365 på Microsoft, skriver i ett mejl till Computer Sweden att ”det är glädjande när partners vill bygga lösningar på vår säkerhetsplattform. I och med partneravtalet med Verisec ser vi goda möjligheter för kunder att ytterligare stärka sin säkerhet och logga in med betrodda och verifierade identiteter.”

Läs också:
Svensk id-teknik ska ut i världen – ”identiteter är underutvecklat på internet”
Test: Freja e-id+ spöar konkurrenten Bank-id rejält