I samband med att Teknikmagasinet ansökte om konkurs förra veckan flaggade kedjan för att verksamheten skulle kunna komma att överleva konkursen i någon form. Och det tog inte lång tid innan det framkom att det åtminstone finns intressenter som vill ta över verksamheten.

I fredags meddelade Ambia Trading Group, som bland annat äger Apple-återförsäljarkedjan Digital Inn, att man har inlett förhandlingar med Teknikmagasinets konkursbo, där man uppger att man vill köpa hela eller delar av verksamheten. Ett indikativt bud har också lämnats.

Ambias verksamhet består av fyra affärsområden: detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandelsdelen är primärt Digital Inn medan områdena distribution och partihandel innefattar tillbehörsdistributören Isolda och mobiltelefoninriktade Introcom. Logistikdelen verkar under namnet Selector Logistik.

"I ett extremt tidigt skede"

”Teknikmagasinet AB försattes i konkurs i går och förhandlingen med konkursboet är således i ett extremt tidigt skede. Huruvida förhandlingen kommer leda till en bindande affär, vilka delar av Teknikmagasinet ett eventuellt förvärv skulle avse, vilken köpeskilling och villkoren för dess erläggande som blir aktuell samt tidsplan för en eventuell affär är sådant som blir föremål för förhandlingen med konkursförvaltaren och går i dag inte att uttala sig om”, skrev Ambia i sitt pressmeddelande i fredags och förklarar offentliggörandet av förhandlingarna på följande sätt:

”Att Ambia valt att informera om att förhandlingen har inletts trots detta tidiga skede har bland annat att göra med att Ambia noterat stor medial uppmärksamhet kring Teknikmagasinets försättande i konkurs. Ambia kommer i sin due diligence ha kontakt med många personer i och kring Teknikmagasinet och vill undvika ryktesspridning avseende Ambias deltagande i förhandlingen”.

Läs också: Nu ska återuppståndna prylkedjan börja laga mobiler