För ungefär ett och ett halvt år lade Google fast ett antal AI-principer, bland annat att den AI som de utvecklar inte ska användas i vapen. Och sedan dess har det också gjorts ett försök att införa ett etikråd för AI på Google – men efter kritik mot flera av ledamöterna lades det ner efter bara en dryg vecka.

Men nu går Googles vd Sundar Pichai, sedan en dryg månad också vd för moderbolaget Alpahabet, ut i en debattartikel i Financial Times där han hävdar att det krävs lagstiftning kring användningen av AI.

”EU och USA har redan börjat ta fram förslag till lagstiftning. En internationell anpassning kommer att vara avgörande för att globala standarder ska fungera. För att komma dit behöver vi enas om våra kärnvärden. Företag som vårt kan inte bara bygga lovande ny teknik och låta marknadskrafterna bestämma hur den ska användas. Det är lika viktigt för oss att se till att tekniken utnyttjas för gott och tillgänglig för alla”, skriver han.

Kan inte garantera hur AI används

Samtidigt som han pekar ut potentialen med exempel hur AI kan användas för att diagnostisera bröstcancer eller som ett verktyg i kampen mot klimatförändringen så framhåller han också att det finns gott om exempel på att det inte går att garantera att förtjänstfull teknik bara används till goda saker.

Som exempel nämner han bland annat hur internet visserligen gjort det möjligt för vem som helst att ansluta sig och få information var som helst men också öppnat för desinformation.

Och när det gäller AI finns befogad oro kring potentiellt negativa konsekvenser som deepfakes eller illasinnad användning av ansiktsigenkänning slår Sundar Pichai fast.

”AI har potentialen att förbättra miljarder liv och den största risken är att misslyckas med det. Genom att se till att den utvecklas ansvarsfullt på ett sätt som gynnar alla kan vi inspirera kommande generationer att tro på teknikens kraft lika mycket som jag gör”, avslutar Sundar Pichai.

Läs också:
It-branschen tar fram kod för ansvarsfull AI – ”viktigt med förtroende”
Det här är AI och så funkar det