Enligt Vision är de det första fackförbund i världen som testar denna teknik i samband med rekryteringar. I första omgången är det nio personer som kommer att svara på exakt samma frågor som roboten ställer. Tanken är att intervjupersonerna ska svara på hur de skulle agera i olika situationer, och sedan görs en bedömning av hur de kan komma att agera i framtida arbetssituationer.

När roboten samlat in intervjupersonernas svar översätts rösterna till text som rekryterarna jämför med förbestämda referenspunkter. Efter det kallas några av kandidaterna till ett personligt möte. Tengai är designad med ett mänskligt huvud och interagerar med intervjupersonerna genom att nicka, humma och prata. Tengai fattar inga egna beslut, utan hjälper till med ett första urval.

Ett sätt att komma bort från fördomar

– Det här är en jättebra erfarenhet för Vision, säger Visions HR-chef Matts Hansson. Jag hoppas att vi på detta sätt kommer att göra en mer rättvis och fördomsfri rekrytering men även förbättra vårt rekryteringsarbete i framtiden. Det är ett sätt att komma bort från fördomar och istället fokusera på kompetens".

Roboten, som heter Tengai, är utvecklad av rekryterings- och bemanningsföretaget TNG tillsammans med både beteendevetare och robotingenjörer från Furhat Robotics som från början var ett startup från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Samarbetet har resulterat i att Tengai AB nu fortsätter utvecklingen av intervjuroboten.

Ursprungligen föddes idén när TNG ville behandla alla arbetssökande på ett fördomsfritt sätt, och därmed förbättra rekryteringen. Forskning visar att det ofta är det undermedvetna som styr och det resulterar ofta i att rekryterarna letar efter personer som liknar dem själva, skriver Vision i ett pressmeddelande.

– Beslut baseras ofta på det som inte är kompetensbaserat, säger Åsa Edman Källströmer, vd på TNG. Det ville vi komma bort ifrån och istället hitta den bästa kandidaten.

Läs också:
Se hit utvecklare! Så här undviker du fällorna när du skriver jobbansökan
Blockkedja hetaste kompetensen 2020 – slår både AI och moln