Att ett av världens största företag har köpt mark och är på väg att etablera sig i den lilla orten Horndal i Avesta kommun är naturligtvis oerhört stort för de som bor där. Igår hade kommunen kallat till möte på temat ”Så förbereder sig Avesta kommun inför en eventuell Google-etablering”.

Man kan utan att överdriva säga att den officiella hållningen hos de två huvudaktörerna i berättelsen skiljer sig åt. På Avesta kommun är det flit och glädje över det stundande projektet som är kännetecknande. På Google håller man i sedvanlig ordning tyst så länge det går, och vill inte bekräfta någonting om man absolut inte måste. Några Googlerepresentanter fanns inte på plats igår, och bolaget fortsätter på tystnadslinjen och avböjer att kommentera sina planer i Dalarna.

Planerar att bygga flera serverhallar

För två veckor sedan framkom det dock att Googles företag DSC International AB lämnat in sin miljökonsekvensbeskrivning till Miljödomstolen i Nacka, eftersom man ”planerar att bygga ett datacenter med flera serverhallar i Sverige”. För kommunen tog arbetet fart på allvar 2017 då det offentliggjordes att det var just Google som köpt 109 hektar mark i Horndal. Det har handlat om att se över vad som behöver göras ifall datacenterbygget skulle bli verklighet.

– Vi har haft en hög beredskap för vad som behöver göras om investeringsbeslutet skulle komma. Nu intensifierar vi det arbetet, säger kommundirektör Anders Friberg.

Det är totalt 69 hektar skogsmark norr om Horndal som nu ska planläggas av Avesta kommun. Samrådet är redan offentliggjort och avsikten att frigöra mark för lättare industri. För Avesta kommun är det ett sätt att växla upp arbetet så att man är väl förberedda den dag Google bestämt sig.

– Vi vill vara med från början för att kunna styra för långsiktig hållbarhet. Vi vill kunna visa på var och hur, när den dagen kommer då ett eventuellt etableringsbeslut kommer, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S).

Planeringen för det aktuella området började dock redan 2015. Då bildades ett Team Avest, och tre arbetsgrupper fick i uppgift att titta på sådant som boendefrågor, marknadsföring, kommunikationer, samhällstjänster, servicefunktioner och säkerhet. Nu börjar de grupperna också berätta vad de ser som angeläget och viktigt. Planingenjör Peter Granqvist är en av de som presenterar hur orten Horndal kan komma att förändras av Googles intåg.

– Det bor idag 1 100 personer i samhället där det finns 770 bostäder. Det räcker inte om det blir ett sajtbygge. Dessbättre har vi redan en del planlagd kommunal mark att bygga bostäder på som kan komma ifråga. Men vi har också redan markerat ut områden i och kring Horndal där också tillfälliga bostäder kan iordningställas, konstaterade han under gårdagens möte.

Men det är inte bara Googles eventuella nybygge som är aktuellt i området. Planeringsgruppen har också tittat på plats för andra nya verksamheter i anslutning till Googles mark, och enligt Lars Isacsson har marken ökat betydligt i värde.

Priset på industrimark har mångdubblats

– Vi köpte in mer mark i Horndal, än det vi sålde till Google. Den kan nu bli aktuell för exempelvis lättare industri. Men nu är inte priset detsamma. Google fick köpa för 30 kronor kvadraten. Innan dess hade Horndal kommunens lägsta kvadratmeterpris på sin industrimark. I dag är den dyrast med 200 kr per kvadrat, säger han.

Men det är inte bara i Horndal man tittar. 1 650 nya årsarbeten är den siffran som anges i Googles ansökan, och om den siffran skulle uppnås kommer det givetvis att påverka hela kommunen, och det innebär att förberedelser görs i centrala Avesta också, samt i andra mindre samhällena i kommunen.

– Den siffran är ett direkt hämtad från ansökan. Det blir en jättestor arbetsplats, konstaterar Lars Isacsson, som även planerar ett studiebesök österut.

– Vi avser att besöka Hamina Finland. Där pågår byggandet av en Googlesajt just nu. Det ligger precis som här på en mindre ort en bit utanför centralorten. Vi vill se och höra hur de förberett sig och hur arbetet gått. Där har exempelvis 50 lokala företag varit med i uppbyggnadsarbetet.

Han fick också frågan om han vet om Google sökt tillstånd på en ort, och sedan låtit bli att bygga, vilken han besvarade med ett optimistiskt:

– Inte vad vi vet.

Läs också: Amazons svenska datacenter färdigbyggda – ska invigas inom kort