För två år sedan pausade Göteborgs stad utrullningen av den molnbaserade kontorssviten Office 365 på grund av att det var oklart om sekretessbelagda uppgifter kan hanteras i en utländsk molntjänst. Men i höstas gav stadsjuristen i staden grönt ljus för användningen av plattformen. 

Nu anmäls Göteborgs stad till Justitieombudsmannen av den ideella organisationen Dataskydd.net. Det skriver ordföranden för föreningen Amelia Andersdotter i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

”Göteborgs stad är en av de kommuner som har gått längst vad gäller användningen av utländska molntjänster och har även gjort egna juridiska bedömningar som pekar på de problem sådana tjänster innebär för skyddet av sekretessbelagda uppgifter”, skriver Andersdotter i artikeln.

Vidare skriver Amelia Andersdotter: ”I dag råder delade meningar mellan tunga aktörer i det svenska samhället om vad myndigheter och kommuner får och inte får göra vad gäller användandet av molntjänster. Det är därför viktigt att Justitieombudsmannen (JO) granskar frågan”.

Läs mer: ”Onödigt polariserat” – nu utreder regeringen offentlig sektors molnstrid