Iver har tagit hem Exportkreditnämndens upphandling av it-drifttjänster. Bolagets leverans ska utgöras av ett helhetsåtagande för it-infrastruktur och it-arbetsplats, där stort fokus på informationssäkerhet i kombination med agila arbetsmetoder och hög utvecklingstakt lyfts fram som extra viktiga delar.

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör man genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Under upphandlingen har EKN ställt mycket höga krav på informationssäkerhet, bland annat genom att ta in detaljerade och uttömmande lösningsbeskrivningar samt låtit leverantören genomföra praktiska prov och genomfört inspektioner i de olika datacenter som är tilltänkta för leveransen.

Ivers avtal sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning upp till totalt sju år. Avtalet beräknas vara värt cirka 60 miljoner kronor för den totala avtalsperioden.

– Vi är självklart mycket glada över att vi återigen vinner en ny kund inom vårt affärsområde Informations- och cybersäkerhet. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande för kunder med mycket höga krav på informationssäkerhet och vi tror på en fortsatt stark tillväxt inom affärsområdet, säger Niclas Karlsson, tillförordnad affärsområdeschef för Informations- och cybersäkerhet på Iver och ser fram emot att komma igång.

– EKN har en erfaren IT-organisation med stor förståelse för rådande it-klimat och de hotbilder EKN kan ställas inför sett till verksamhet och uppdrag. Övertagandeprojektet påbörjas omgående och vi ser fram emot att göra EKN till ytterligare en nöjd kund till oss.

Läs också: Här är de hetaste namntrenderna för it-bolag