Det första förvärvet står Jönköpingsbaserade Secify för när man nu är i hamn med köpet av det spanska cybersäkerhetsbolaget Southbridge.

– Köpet kom naturligt efter ett tätt utvecklingsarbete som skett under en lång period inom en rad olika områden kring cybersäkerhet. En av anledningarna till köpet var att vi helt enkelt såg fördelen med att ha teknisk säkerhetskompetens inom företaget, en specialistkompetens som Southbridge bevisligen har, säger vd Daniel Fyhr och konstaterar vidare:

– De tjänster som Southbridge har inom framför allt systemutveckling kompletterar våra tjänster. I och med köpet har vi nu den förstärkning som krävs på utvecklingssidan för att täcka upp vårt och våra kunders behov.

Southbridge har 15 anställda och i samband med köpet tillträder Nicklas Dahl som ny vd för Southbridge. Daniel Fyhr säger så här om det som numera kommer heta Secify Iberica, och bolagets kontor i spanska Murcia.

Helt annan mognadsgrad inom säkerhet

– Det är en av anledningarna till att vi valt att arbeta med ett spanskt bolag. Jämfört med Sverige ligger företag i Spanien på en högre nivå och har en helt annan mognadsgrad inom cybersäkerhet. Sverige ligger tyvärr efter i den utvecklingen vilket kanske inte är så märkligt eftersom vi fram till ett par år sedan sett inte haft så allvarliga cybersäkerhetsrelaterade incidenter, säger han.

Den andra affären involverar norska Kommando, som levererar lösningar för att kontrollera åtkomst till kunder i Norden. Nu gör man gemensam sak med svenska Idnode, som också jobbar med åtkomstkontroll. Att bolagen nu väljer att göra en fusion förklaras med en växande efterfrågan på cybersecuritylösningar och en önskan om att bygga en stark nordisk aktör med lokala resurser. Den nya konstellationen kommer att heta Kommando, med kontor i Stockholm och Göteborg och huvudkontoret i Oslo.

– Idnode har samma värderingar som Kommando, med ett starkt fokus att bygga en ledande professionell kompetens inom cybersäkerhet och åtkomsthantering. Företaget har tagit en tydlig position hos sina kunder som är de största företagen i Sverige och bygger på experter med lång erfarenhet och stark kompetens, säger Marius Brekke, vd på Kommando, som främst har kunder i Norge och Danmark.

Läs också: Digital Inns och Isoldas ägare har lagt bud på Teknikmagasinets konkursbo