Regeringen vill att Polismyndigheten taggar upp sitt arbete mot it-relaterade brott. Redan tidigare har polis och åklagare fått i uppdrag att se till att det finns tillräcklig kompetens och beredskap när det gäller it-relaterad brottslighet.

Men nu vill regeringen öka trycket och ger därför Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetet med att bekämpa it-relaterad brottslighet och att ta till vara digital information och bevisning. Planen ska vara klar i oktober i år.

Insatserna ska handla både om att ge grundläggande färdigheter under polisutbildningen och ökad specialisering för polisanställda. Kompetensutvecklingsinsatserna ska redovisas senast i december 2022.

I ett pressmeddelande pekar regeringen på att digitaliseringen dragit med sig en ökning av antalet it-relaterade brott – brott som man definierar som ”brottslighet där it är målet för brottet, där it har varit ett medel för brottet och brott där det finns en koppling till it genom att gärningsmannen har lämnat digitala spår”.

Bland annat uppger 5,4 procent av befolkningen att de utsatts för kort- och kreditbedrägeri. 5,1 procent uppger att de har utsatts för försäljningsbedrägeri och 2,5 procent att de har utsatts för nätkränkningar.

I en kommentar säger inrikesminister Mikael Damberg att regeringen tar problemen med hat och hot, sexualbrott mot barn, bedrägerier och annan brottslighet på internet och i sociala medier på stort allvar.

– Både myndigheter och internetaktörer gör insatser för att förebygga och bekämpa dessa brott, men eftersom problemen kvarstår måste det göras ännu mer för att vända utvecklingen, säger han.

Läs också:
Polisen begär ut allt fler användaruppgifter från nätjättarna
Nu går polisdrönare från projekt till verklighet – ”en gamechanger”