Det har på sistone väckts allt mer kritiska röster mot utbredningen av ansiktsigenkänning i våra samhällen, inte minst då tekniken kan användas för olika former av diskriminering och massövervakning.

EU-kommissionen har tidigare funderat på att införa ett femårigt förbud mot ansiktsigenkänning på offentliga platser, detta för att i lugn och ro kunna ta reda på hur man ska förhindra missbruk av tekniken. Nu rapporterar emellertid nyhetsbyrån Reuters att det inte kommer bli tal om något totalförbud utan på sin höjd begränsningar vad gäller känsliga platser som sjukhus och liknande.

Mycket talar för att kursändringen kommer efter påtryckningar från den amerikanska regeringen som tidigare har varnat Europa för att inta en ”aggressiv inställning” mot tekniken.

Den omarbetade planen ska presenteras den 19 februari och då får vi i detalj veta hur det nya regelverket ska bli.