Google påstår sig ha tagit fram vad som ska vara världens bästa chatbott, Meena, rapporterar MIT Technology Review.

Enligt Google är Meena olikt andra chatbottar kapabel till att prata om i stort sett allting. Något som gör att botten kan upplevas som betydligt mer mänsklig än andra chatbottar, som efter ett tag kan bete sig rätt obegripligt.

För att lyckas med detta har Meena tränats upp med hjälp av 341 gigabyte med offentliga data som hämtats från sociala medier. Google har också tagit fram ett nytt mätsystem som de kallar för Sensibleness och Specificity Average, SSA.

Systemet används dels för att avgöra om något som sägs är rimligt i den aktuella kontexten, vilket även andra chatbottar klarar av. Men systemet kan också användas för att avgöra något betydligt svårare: om det som sägs är specifikt för vad som tidigare sagts.

Något som gör att Meena kan svara på precis det du säger, snarare än att ge ett genrellt svar som egentligen inte innehåller några detaljer relaterade direkt till något specifikt i vad du sa.

Google förklarar det själva med följande exempel. Ett ospecifikt svar är då:

A: Jag älskar tennis.
B: Vad trevligt.

Medan ett specifikt svar är:

A: Jag älskar tennis.
B: Jag med, jag kan inte få nog av Roger Federer!

Än så länge är det oklart när Meena kommer bli tillgänglig för allmänheten. Google säger att de just nu håller på att säkra att chatboten kan uppföra sig ordentligt och inte håller onödig partiskhet.

Läs också: Google vill skapa ny utmanare till Slack och Microsoft Teams