Att tala om vissa utvecklare som hjältar, rockstjärnor eller champions är omdiskuterat. Ett problem är att det är svårt att veta vad man egentligen mäter det på, att projekt kan variera över tid och att den som bidrar i ett läge inte alls gör det i nästa och att man också vill värna om att alla programmerare behandlas lika.

Men i en ny forskarrapport lyfter man i stället fram dessa hjälteutvecklare och trycker på att de behövs, rapporterar The Register.

Forskarna på North Carolina State University i USA har tittat på data från över 1 000 opensourceprojekt på Github och kommit fram till att de flesta av dem kan karaktäriseras som ”hjälteprojekt”. Deras definition är att 20 procent av utvecklarna bidragit med 80 procent eller mer i projektet.

Men det handlar inte bara om att ha bidragit med kod utan det handlar även om bidrag i form av kommunikation, med hypotesen att det också är en social process att skriva kod och att social interaktion leder till bättre kod.

Pekar på vikten av kommunikation

Gias Uddnin som är doktor i datavetenskap säger till The Register att resultatet är intressant eftersom det pekar på vikten av kommunikation men också på att drivkrafterna är en vilja att lära sig mer och att få erkännande för det man gör.

– Med tanke på att mjukvaruutveckling är ett krävande arbete, skulle det vara intressant att veta om och hur ”hjälteutvecklarna” upplever stress när de deltar, både när det gäller att göra framsteg i projektet såväl som i deras personliga och professionella liv, säger han och framhåller att både näringsliv och akademi behöver se över hur de bättre kan stötta utvecklare och opensourceprojekt.

Forskarna är inne på samma spår – de pekar på att hjältar föds ur utvecklare som blivit så duktiga att de tar täten i ett projekt. De anser att organisationer måste erkänna att de är beroende av sådana hjältar och hantera dem så att de behåller dem.

Läs också: 
Var tredje svensk vill stärka sin digitala jobbkompetens
Söker du cio-jobb? Här är sju frågor för att avgöra om du vill ha det