I augusti förra året lämnade svenska Datainspektionen över ett ärende kring hur Google hanterar platsdata till Irland. Till grund för ärendet låg klagomål från Sveriges Konsumenter där man kritiserade hur Google samlar in Androidanvändares platsdata genom de inbyggda funktionerna ”platshistorik” och ”webb- och appaktivitet”.

Enligt konsumentorganisationer i Sverige, Norge, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Grekland och Slovenien bryter detta mot GDPR eftersom Google ser till att funktionerna är aktiverade men samtidigt inte informerat tillräckligt tydligt om vad de faktiskt innebär.

Och nu öppnas en formell granskning av Irlands dataskyddsmyndighet, Data Protection Commission, eftersom det är där Google har sin huvudsakliga verksamhet i Europa.

Ska fastställa om det finns en giltig rättslig grund

”Förfrågan kommer att fastställa om Google har en giltig rättslig grund för att hantera sina användares platsdata och om den uppfyller sina skyldigheter som en registeransvarig när det gäller öppenhet” skriver dataskyddsmyndigheten.

I ett uttalande som en talesperson från Google skickat till Techcrunch meddelar företaget att människor måste kunna förstå och kontrollera hur företag som Google använder platsdata för att erbjuda tjänster till dem.

”Vi kommer att samarbeta fullt ut med Data Protection Commission i utredningen och fortsätta att arbeta nära med tillsynsmyndigheter och konsumentföreningar i hela Europa. Under det senaste året har vi gjort ett antal produktändringar för att förbättra användarnas transparens och kontroll över platsdata”, skriver talespersonen.

Sveriges Konsumenter välkomnar granskningen men Sinan Akdag, digital expert i organisationen, anser att det är viktigt att Data Protection Commission inte bara tittar på hur det ser ut i dag utan också på hur det såg ut 2018 när anmälan gjordes.

– Att bryta mot GDPR måste få konsekvenser även om tillsynsmyndigheter vaknar till något år i efterhand, säger han i en kommentar.

Läs också:
Många sajter i EU kringgår GDPR – gör det svårt att slippa cookies
Året då GDPR visade musklerna – kö av granskningar och miljardböter