Som CS tidigare rapporterat sätter skrivningar i kommunallagen käppar i hjulen när det gäller att använda sig av så kallad rpa, robotiserad processautomatisering, fullt ut i kommuner och regioner. De automatiserade bottarna får nämligen inte utföra något som i formell mening anses vara ett beslutsfattande – något som däremot är tillåtet för statliga myndigheter.

I somras skrev Sveriges Kommuner och Regioner till regeringen och uppmanade till en ändring av kommunallagen. I brevet radade de upp exempel på beslut som i dag inte kan automatiseras trots att reglerna är väldigt tydliga och klara och inte innefattar några överväganden – det handlar om sådant som beslut kring plats i skola eller förskola, skolskjuts, hemtjänst, ekonomiskt bistånd, tillstånd att servera alkohol och liknande.

Och nu har regeringen beslutat att låta en utredare titta på om kommuner ska kunna använda sig av automatiserade beslut utifrån vissa i förväg bestämda förutsättningar och utan att blanda in en fysisk person.

Rättssäkerheten en viktig aspekt

– Regeringen arbetar för att digitalisera och effektivisera förvaltningen, automatiserade beslut kan vara ett verktyg i det arbetet. Vi behöver dock se till att det fungerar för kommuner och regioner, både praktiskt och med avseende på rättssäkerheten, säger civilminister Lena Micko i en kommentar.

Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner säger i ett pressmeddelande att beskedet är efterlängtat.

– Ska Sverige på allvar ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver lagstiftning bedrivas som ett utvecklingsarbete och stegvis förbättras varje dag. Lagstiftningen måste ständigt utvärderas och justeras för att ligga i linje med behov, möjligheter och risker.

Medan frågan hängt i luften har Lund också utmanat lagen genom att använda sig av en automatiserad process för de som ansöker om trygghetslarm. I en e-tjänst kan den som känner sig otrygg och i behov av ett trygghetslarm ansöka om det och alla ansökningar beviljas. Trots att det alltså inte görs någon egentlig bedömning så är det formellt sett ett beslut som fattas.

– Eftersom det inte finns något bra lagstöd så ville vi ändå driva på frågan och visa för andra kommuner att det går att göra vissa saker ändå, säger Jonas Frantzich Olsson som är systemförvaltare på vård- och omsorgsförvaltningen i Lund.

Läs också: Microsofts nya bott skriver falska kommentarer till nyhetsartiklar