Demando är en marknadsplats för jobbmatchning inom it och tech – de exemplifierar själva med roller som utvecklare, testare och systemarkitekter. Det som är speciellt med deras tjänst är att det är kandidaten som anonymt anger vad de vill ha i sitt framtida jobb i form av arbetsuppgifter, lön och förmåner – och där arbetsgivare sedan kan komma med personligt anpassade erbjudanden. På så sätt ska parterna mötas.

Nu har Demando genomfört en undersökning av löneanspråken som kandidaterna har utifrån kön och erfarenhet.

Men de har också tittat på olika kategorier av de jobbsökande: Mediankandidaten, de kandidater med högst respektive lägst löneanspråk samt hur stor erfarenhet de jobbsökande har.

De undersökta löneanspråken gäller alltså innan den jobbsökande kommer i kontakt med arbetsgivaren. Den generella bilden är denna:

Enligt undersökningen begär kvinnor som jobbar inom it generellt mindre i lön än män oavsett om det handlar om medianvärde, högsta eller lägsta löneanspråk.

Om man räknar ut genomsnittet för mäns och kvinnors löneanspråk, så är det 37 000 kr för kvinnor och 44 000 kr för män.

Om man sedan går ner på lite mer detaljnivå i resultatet kan följande punkter nämnas:

När det gäller medianvärdet för löneanspråken så ligger detta högre för män oavsett erfarenhet. Minst skillnad finns bland de med lägre erfarenhet. I gruppen 0-2 års och 7-15 års erfarenhet är skillnaden 2000 kronor.

Större skillnad vid mer erfarenhet

Störst är skillnaden mellan könen bland de med mest erfarenhet, det vill säga över 15 års erfarenhet. Undersökningen visar att medianvärdet för löneanspråken hos kvinnor i den gruppen är 48 000 kronor och för män 55 000 kronor.

Demando tittar också på den grupp som har högst löneanspråk – och den generella bilden här är densamma som när det gäller medianvärdet: Det vill säga männen ligger högre. Bland de mest erfarna begär kvinnorna 55 000 kronor och männen 67 500 kronor.

I gruppen med högst löneanspråk och med 2-4 års erfarenhet ligger dock män och kvinnor på samma nivå, nämligen 50 000 kronor.

Enda kategorin där kvinnors löneanspråk faktiskt ligger högre än männens är de med lägst löneanspråk och mellan två och fyra års erfarenhet. Där begär kvinnor 32 000 kronor i lön och männen 31 000 kronor. Men bland de med mer erfarenhet följer löneanspråken det stora mönstret – det vill säga att männen begär mer i lön.

Undersökningen finns i sin helhet härDen baseras på data från Demandos databas som innehåller 12 000 kandidateter.

Läs mer:
Funderar du på att starta eget som it-konsult? Här är sju saker du måste kunna.
22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem