Konsultjätten CGI kliver in som ny it-partner till byggbolaget NCC. Uppdraget handlar framför allt om att CGI tar över och hanterar kundens applikationer.

Totalt är det cirka 120 applikationer som man får ansvar för, genom att sköta underhåll men även vidareutveckla NCC:s system för till exempel hr, finans och verksamhetsstöd. Support och hanteringen av NCC:s leverantörer ingår också i uppdraget. Avtalet löper på fem år och är värt cirka 190 miljoner kronor.

För NCC är det ett viktigt steg i bolagets digitalisering, och i och med att applikationshanteringen läggs hos CGI frigörs resurser hos it-verksamheten, vilka nu istället kan fokusera på att utveckla nya lösningar. Avtalet innebär också att några av medarbetarna från NCC:s it-avdelning tar klivet över till CGI.

Ska strömlinjeforma processer

CGI uppger att man även siktar på att konsolidera och effektivisera applikationssupporten med en uttalad målsättning att höja servicenivån och reducera kostnaderna. Som receptet för att uppnå den målsättningen ska man strömlinjeforma processer, sikta på att inte vara lika beroende av enskilda individers kompetens samt att vissa funktioner i stöd och utveckling ska flyttas till konsultjättens verksamheter i Indien och Filippinerna.

– Många företag och organisationer lägger den största delen av sina it-resurser på applikationssupport och underhåll av befintliga system. Det innebär att välbehövlig nyutveckling ofta får stå tillbaka. Genom att lägga ut applikationshanteringen på CGI uppnår NCC två olika nyttor: dels effektiviseras och förbättras utveckling och underhåll av de befintliga applikationerna, dels frigörs resurser för att fokusera på arbetet framåt, säger Staffan Strand, chef för CGI i Stockholm.

Läs också: Visolit plockar in ny vd från CGI