Auktionen av frekvensspektrum för 5g har skjutits upp flera gånger. I november var det dags igen när Post- och telestyrelsen meddelade att man inte skulle klara en tilldelning av frekvenser under första kvartalet i år som planerat.

Orsaken var att de svenska säkerhetskraven på mobilnäten skärptes efter den debatt som pågått inför 5g-utbyggnaden och där Huawei stått i centrum och blivit stoppat i ett antal länder med USA i spetsen. En ny svensk lag, som dock inte riktar sig specifikt mot Huawei, kom på plats vid årsskiftet och som bland annat innebär att Säpo och Försvarsmakten blandas in både i utdelningen och prövningen av tillstånd.

– Det är inte helt tydligt hur man ska tolka lagen och vi måste sätta oss ner med Säpo och Försvarsmakten för att se vad det innebär för vilka krav man bör ställa i de frekvensbanden, sa Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys på PTS till Computer Sweden i november förra året.

Nu siktar PTS på att kunna hålla auktionen i oktober och har gått ut med ett samråd till marknadens aktörer för nya regler för tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

PTS föreslår att en förhandsprövning ska ske genom att de som vill delta i auktionen besvarar ett antal frågor i samband med sin ansökan. Det utgör sedan ett underlag för Försvarsmakten och Säpo som gör en säkerhetsbedömning. Utifrån det beslutar sedan PTS om den sökande får delta.

Dessutom inför PTS ett nytt tillståndsvillkor som innebär att den som innehar tillståndet måste vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges säkerhet.

Läs också:
I stormens öga 2019: telekomjätten Huawei
Här är de smarta saker Ericsson ska fylla 5g-näten med