Med det nya medicinska beslutsstödet som använder sig av AI hoppas SOS Alarm både få fram snabbare diagnoser och att effektivisera hanteringen så att det frigörs tid – bland annat genom att se till att ambulanser och andra resurser används optimalt.

Bland det första man tittar på är att snabbare kunna upptäcka hjärtstopp med hjälp av ljudbilder, nyckelord och symtom. Vid en test i Köpenhamn med nära 107 000 nödsamtal så lyckades de operatörer som använde AI bedöma hjärtstopp med 84 procents korrekthet medan de utan stöd klarade 72 procent.

Först i världen med att införas på nationell nivå

Beslutsstödet tas fram i samarbete med danska Corti och utgår från ett annat system för akutmedicinsk bedömning som företaget utvecklat och som används i Seattle i USA. Sverige blir dock först i världen att införa stödet på nationell nivå.

Maria Khorsand, vd för SOS Alarm, framhåller i en kommentar att det fortfarande är professionella operatörer – sjuksköterskor och läkare ­– som håller i samtalen. Däremot ska stödet hjälpa dem att fatta snabbare och mer korrekta beslut.

– Digitaliseringen driver den tekniska utvecklingen rasande snabbt framåt och SOS Alarm vill översätta den i praktisk trygghet för medborgarna. Det nya beslutsstödet markerar starten på ett avgörande teknikskifte som introducerar nästa generations alarmeringstjänst. Vi ser en allt snabbare anpassning mot en larmhantering där olika sensorer larmar när någonting händer. Bilar som larmar är ett exempel, ett annat är smarta klockor som varnar om du har fallit, säger hon.

Läs också:
Snart kan AI känna igen dig överallt – var sätter vi gränsen?
AI-utvecklat läkemedel testas på människor
Det här är AI och så funkar det