I en jämförelse mellan sju länder – Kanada, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA – sticker Sverige ut som det land där flest medarbetare på företag haft personlig kontakt med sin vd. Det visar en undersökning som Unit4 gjort och som baseras på drygt 1 800 svar varav 247 från Sverige.

94 procent av de svenskar som svarat uppger att de haft personlig kontakt med sin vd och dessutom uppgav 99 procent av cheferna och 88 procent av tjänstemännen att de är bekväma med att framföra kritik till ledningen, en siffra som bara kan matchas av Nederländerna.

I exempelvis Storbritannien uppger bara två av tre att de haft personlig kontakt med sin vd och bara tre av fyra tjänstemän känner sig trygga med att framför kritik.

Svenska tjänstemän upplever också i högre grad att deras synpunkter kring ledningsfrågor respekteras av ledningen – 54 procent mot bara 39 procent i Storbritannien och 31 procent i USA.

Även om svenskar alltså oftast har en personlig relation till vd:n så betyder inte det att de är mindre kritiskt – faktum är att 41 procent av svenskarna är tveksamma till om de är rätt person för jobbet, bara Norge är i paritet med det med 40 procent. I USA tycker 51 procent att deras vd är den mest lämpliga.

Det är också något färre svenska medarbetare som anser att ledningens vision är tydlig jämfört med de andra länderna, med undantag av Norge. Och svenskar är också generellt också mer emot att vd:n luftar sina politiska åsikter än i andra länder – bara 19 procent tycker det är okej.

Läs också:
De jagar kvinnliga chefer i orten: ”Vi vet att talangerna finns där”
Elon Musk rekryterar AI-folk till Tesla – men utbildning är inte så noga