Som bekant har de amerikanska myndigheterna målat upp Huawei som ett stort hot mot den globala säkerheten, men hittills har man inte presenterat några som helst bevis för att så är fallet.

Enligt Wall Street Journal hävdar nu representanter för den amerikanska regeringen att Huawei använder sig av bakdörrar som egentligen är avsedda för polismyndigheter för att komma åt information på våra mobiltelefoner. Normalt sett ska den här sortens bakdörrar inte kunna användas utan operatörernas tillstånd, men enligt de anonyma källorna kan Huawei komma åt data utan att någon märker det.

Huawei avvisar anklagelserna och hävdar att bakdörrarna endast kan användas i samarbete med operatörerna. Alla försök att komma åt data i smyg skulle dessutom upptäckas relativt enkelt.

Den amerikanska sidan hävdar att Huawei har utnyttjat dessa bakdörrar i mer än ett årtionde, men inte heller den här gången har man presenterat några bevis för att så är fallet. Det kan antingen betyda att det inte finns några bevis, eller att USA har kommit över bevisen på olaglig väg.