Riksbyggen har tecknat ett avtal med Visma Commerce där man ska använda molnlösningen Visma Proceedo för att automatisera inköpsprocessen från beställning till betalning. Det nya systemet ska enligt planen hantera över 270 000 leverantörsfakturor per år. Målet är att få ökad avtalstrohet, minskat manuellt arbete och fullständig kontroll över hela inköpsprocessen.

– Vårt mål har varit att säkerställa att vidarefakturering sker och går snabbare än idag. Genom automatisk matchning av inköpsorder och faktura kommer fakturahanteringen kräva mindre resurser och vi kommer också kunna hantera flexibla fakturaadresser, säger Amir Chizari, cio/cdo på Riksbyggen.

Riksbyggen förvaltar över 4 000 bostadsrättsföreningar och cirka 100 000 hyresrätter, samt offentliga och kommersiella lokaler. Företaget har cirka 3 000 anställda och kontor och verksamheter i mer än 400 orter spridda över hela landet.

– Av avgörande betydelse för vårt beslut att ingå avtal har varit att Visma besitter den erfarenhet, skicklighet och kompetens som behövs för en integrerad implementering av systemet i vår nuvarande systemmiljö, avslutar Amir Chizari.

Läs också: Tronskifte på mjukvarujätten – hon tar över Visma