Håkan Söderström invänder i en debattartikel den 5 februari 2020 mot Skatteverkets och andra myndigheters modell för digital underskrift, och anför att myndigheter missbrukar digitala underskrifter. Argumentet är att den som undertecknar alltid behöver se hela eller delar av informationen som undertecknas i själva signeringsögonblicket.

Digitala underskrifter med e-legitimation kan produceras på olika sätt. Två huvudsakliga metoder finns beskrivna av Myndigheten för digital förvaltning och framgår av vägledning för identifiering och underskrift med e-legitimation som är utgiven av myndigheternas e-samverkansprogram.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Skatteverket tillämpar den modell som innebär att användaren legitimerar sig för underskrift. Underskriftlösningen tillgodoser lagstiftningens krav på underskrift av till exempel deklarationer. Lösningen bedöms även ge goda förutsättningar för myndigheten att efterleva EU-förordningen E-idas som ställer krav på myndigheter att erkänna vissa utländska e-legitimationer.

I Skatteverkets e-tjänster skriver användaren under ett dokument i direkt anslutning till möjligheten att granska informationen. Skatteverket har också vidareutvecklat befintlig underskriftsfunktionalitet som när den införs innebär att användaren kommer få möjlighet att även se det bakomliggande dokumentet, förutom den information som presenterats tidigare i själva tjänsten.

Skatteverket eftersträvar tydliga och begripliga tjänster så att inga missförstånd uppstår och testar hur det fungerar för användare i det löpande utvecklingsarbetet. Det gäller även på detta område. Vi är tacksamma för alla synpunkter från Söderström och andra.

Säkra, begripliga och digitala underskriftslösningar underlättar för alla.

Peder Sjölander it-direktör, Skatteverket