Att kvinnor är en bristvara i it-branschen är något som diskuterats länge.

Och kanske finns delar av svaret på det i en rapport från nätverket Tjejer kodar. Där uppger nämligen så många som hälften av 700 tillfrågade kvinnor och icke-binära i branschen att deras kompetens ifrågasätts oftare än männens.

Var tredje uppger att de tjänar mindre än sina manliga kolleger med motsvarande jobb och var tredje känner också att deras möjligheter att göra karriär är begränsade. Varannan är missnöjd med sin lön och 34 procent upplever att de inte får ta lika mycket plats som männen.

Hanna Pettersson, grundare av Tjejer kodar pekar på att det är arbetsgivarens ansvar att ändra den här kulturen från grunden.

– Arbetsgivare behöver arbeta strukturellt med att förbättra jämställdheten. Att varannan är missnöjd med sin lön är en konkret åtgärd som arbetsgivare kan börja med. Inför en tydlig lönestrategi som baseras på meriter och är lika för alla. Implementera strukturer på möten och i teamen så att alla får tala och synas.

I rapporten Röster från kvinnor och icke-binära inom IT finns också konkreta tips för arbetsgivare. Där uppmanas de bland annat att sluta gissa och att i stället göra en anonym undersökning bland sina medarbetare för att ta reda på hur de upplever sin situation.

Andra åtgärder på listan är sådant som att titta på sina egna prioriteringar – är jämställdheten en sådan sak? Skapa sedan tydliga mål och delmål som följs upp, se till att skapa mötesstrukturer där alla får tala och synas och inför en lönestrategi som baseras på meriter.

Läs också:
Undersökning: Kvinnor inom it har lägre löneanspråk än män
Svenskar mer tjenis med vd:n jämfört med andra länder