EU vill minska spridningen av hat, falska nyheter och propaganda på internet och för att åstadkomma det har man inlett en dialog med företag som Facebook, Google, Microsoft och Amazon.

Under måndagen träffades EU-kommissionären Thierry Breton (med ansvar för den inre marknaden) och Facebooks vd Mark Zuckerberg för att diskutera frågan, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Facebook motsätter sig strängare lagstiftning på området, detta då man anser att det räcker med att olämpligt innehåll rapporteras och att det som bedöms strida mot lagen raderas. Det är en åsikt som inte delas av Thierry Breton.

– Det är inte vi som ska anpassa oss efter det här företaget, utan det här företaget ska anpassa sig efter oss, sade Thierry Breton i en uppmärksammad kommentar efter mötet.

Exakt vilka åtgärder som Thierry Breton vill vidta mot teknikföretagen kommer vi att få veta på onsdag, då ska nämligen ett antal nya förslag presenteras.

Läs också: Han ställer upp i val – för att få köra lögnaktiga annonser på Facebook