Region Stockholm meddelade i december att upphandlingen av det som kallas Framtidens vårdinformationsmiljö avbröts – inte långt innan den väntades gå i hamn. Orsaken var enligt it-direktör Stefan Schildt att det kommit in för få korrekta anbud.

Nu har regionstyrelsen beslutat om en ny upphandling som börjar i dag.

För att fler aktörer ska lämna in anbud den här gången förlängs anbudstiden till 11,5 veckor istället för 8,5 veckor säger Daniel Forslund (L), ordförande i Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, i ett pressmeddelande.

– Vi genomför också den nya upphandlingen med öppet förfarande istället för konkurrenspräglad dialog. Vi ger nu samtliga potentiella anbudsgivare möjligheter att granska och lämna in sina anbud, säger han.

Kostnaden för den nya upphandlingen ryms enligt Region Stockholm inom den tidigare beslutade budgeten som ligger på 2,2 miljarder kronor.

När upphandlingen avbröts före jul var det andra gången – den stoppades en första gång i april 2018.

Läs också:
Stora risker kring patientdata i Skånes miljardprojekt – brister hotar säkerheten
Två olika fel bakom it-kaos i Stockholmsvården efter nyår