Elon Musk har flera gånger tidigare gått ut och varnat för att AI kan ta över världen eller förgöra den.

– Om det fanns en ond diktator så skulle mänskligheten dö, men för en AI skulle det inte finnas någon död. Den skulle leva för alltid. Och då skulle du ha en odödlig diktator som vi aldrig kan fly ifrån, sa han för två år sedan.

Och nu i veckan pekade han återigen på vikten av att inte släppa utvecklingen lös. I en tweet skriver han att ”alla verksamheter som utvecklar avancerad AI borde regleras, inklusive Tesla” och på frågan om regleringen borde vara på nationell eller internationell nivå svarar han ”båda”.

Dessutom efterlyser han större öppenhet från organisationen Open AI, en organisation som han själv var med och grundade 2015 men som han nu lämnat. Organisationen har sedan dess gått från att vara icke vinstdrivande, ideell, organisation till att nu försöka licensiera stängd teknik.

Nu uppger han att han själv har ”mycket liten kontroll och bara en mycket begränsad insyn i Open AI” skriver Techcrunch.

Läs även: Det här är AI och så funkar det