Säkerhetsforskare har identifierat flera pågående nätfiskekampanjer som använder sig av coronaviruset för att försöka lura till sig folks uppgifter, rapporterar Buisness Insider.

Nätfiskarna utger sig för att jobba för olika hälsomyndigheter, så som amerikanska Center for Disease Control and Prevention eller World Health Organization (WHO), och säger att de har viktig information om coronaviruset som ett sätt för att få offren att dela med sig av sina privata uppgifter eller ladda ner skadliga program.

En av nätbluffarna ska exempelvis spritt falska påståenden om att coronaviruset spridit sig till offrens hemstad och uppmanat dem att skriva in sin mejladress och sitt lösenord för att få reda på mer.

World Health Organization uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksamma på att liknande bluffar kan förekomma och alltid granska avsändarens adress, inte lita på inloggningssidor med obekanta webbadresser eller låta sig hetsas av uppmaningar om att agera snabbt. I det fallet att du råkat lämna över ditt lösenord ska du byta ut det direkt.

För stunden finns inga uppgifter om att liknande blufförsök ska ha förekommit i Sverige.  

Läs också: Bara en tio svenska myndigheter använder säker e-post