”Vi står inför en ökad osäkerhet i vår ekonomi samtidigt som vi ser historisk låg tillväxt inom it-området”. Så lät det i november när analysföretaget Radar spådde utvecklingen på den svenska it-marknaden 2020. Men riktigt så illa som befarat blir det inte.

Nu meddelar Radar att man gör en ändring i sin stora årliga rapport IT-Radar 2020. Trots att omvärlden ter sig orolig väljer man att skriva upp prognosen för såväl it-budgetarnas tillväxt som tillväxten i marknaden. Analysen som ligger bakom förändringen är baserad på verkliga utfall under tredje och fjärde kvartalet 2019, två kvartal som präglats av stor osäkerhet och försiktighet, vilket inneburit att beslutade investeringar senarelagts till 2020.

– Stor osäkerhet har påverkat det avslutande halvåret av 2019 på ett påtagligt sätt men har nu normaliserats till en relativt stabil it-utveckling för 2020. För oss visar trenden på it-områdets betydelse i våra verksamheter när tillväxten i it-budgetarna nu ligger över BNP-tillväxt två år i rad, säger Radars vd Hans Werner.

Ökar med fyra miljarder kronor

Enligt den nya prognosen kommer de svenska it-budgetarna växa i genomsnitt 1,2 procent under 2020 medan det blir en tillväxt för direkt verksamhetsfinansierad it på 4,7 procent. Det innebär att svenska verksamheters totala it-kostnader ökar med 4 miljarder kronor till 217,5 miljarder kronor för helåret 2020. I november låg prognosen drygt 2 miljarder kronor lägre, på 215,2 miljarder kronor.

Marknaderna för hårdvara och traditionell mjukvara förväntas minska i värde medan tjänsteområdet bedöms växa med 3,5 procent. Störst tillväxt sker inom segmentet molntjänster där Radars prognos för Sverige visar på en ökning om 11,8 procent, medan värdeutvecklingen inom outsourcing ökar marginellt med 0,2 procent, och konsulttjänster med 3,4 procent. Detta innebär en total ökning av den svenska it-marknaden på 3,6 miljarder kronor.

– Utvecklingen inom molntjänster i Sverige just nu är svagare än i vår omvärld. Det är främst föranlett av en rådande osäkerhet runt molntjänster inom offentlig sektor. Det är viktigt att vi hanterar denna osäkerhet för att offentlig sektor ska kunna dra nytta av molnets skalfördelar och inte stå helt stilla under ett par år i avvaktan på utredningar och politik, säger Hans Werner.

Läs också: Kostnaden för cybersäkerhet rusar – svenska företag rustar mot it-hoten