Det innebär att Iver ska leverera tjänster till Mölnlyckes 45 verksamhetsställen som finns i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Ivers leverans kommer bland annat innefatta drift, utveckling och förvaltning av Mölnlyckes it-infrastruktur, system och nätverk.

Iver ska utöver det leverera säkerhets- och arbetsplatstjänster. Leveransen ställer specifika krav på såväl tillgänglighet som informationssäkerhet, eftersom Mölnlycke omfattas av branschspecifika regulatoriska krav som ställs på aktörer inom tillverkning av medicinska produkter.

– I början av 2019 inledde vi en omfattande urvalsprocess för att se över våra strategiska partners inom arbetsplats, infrastruktur och säkerhet. Under upphandlingsarbetet har vi jobbat mycket med en tydlig kravställning och fokuserat på att involverade parter ska ha full förståelse för våra behov och vår strategi med tungt fokus på automatisering och självbetjäning, skalbarhet samt standardisering av tjänster, säger Kristoffer Ekfeldt, it-chef Infrastructure & Operations på Mölnlycke om hur valet av leverantör gick till.

– Vi hade väldigt tydliga bedömningskriterier där Iver bockade av samtliga punkter på ett tydligt och professionellt sätt samtidigt som de kunde ge ett heltäckande förslag.

Ivers vd Carl-Magnus Månsson är nöjd över att avtalet är i hamn.

– Mölnlycke är ett av Sveriges främsta och mest välrenommerade företag med en verksamhet som täcker in hela världen. Vi har arbetat nära Mölnlycke och tillsammans tagit fram ett heltäckande it-driftavtal som ger Mölnlycke rätt förutsättningar att fortsätta utveckla sin affär med tillsammans med oss. Vi är stolta över att få Mölnlyckes förtroende och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete, säger han.

Läs mer: Omvänd Brexit för Iver – välkomnar Britt