Efterfrågan på utvecklare ökar och utbudet räcker inte till. Så vad ska man då göra för att få det verksamheten behöver? Ett sätt är att utnyttja så kallade ”citizen developers” – lekmannautvecklare utan formell utbildning.

Det handlar om de medarbetare som skapar applikationer från företagets kodbas, system eller struktur genom att använda sig av verktyg som inte kräver så mycket kompetens inom kodning.

I en rapport från oktober förra året förutspådde analysföretaget Gartner att antalet aktiva lekmannautvecklare i stora företag kommer att vara minst fyra gånger större än professionella utvecklare 2023.

Men för att de här lekmannautvecklarna verkligen ska bli en tillgång för verksamheten så krävs en strategi och vår amerikanska systertidning CIO.com lyfter fram några viktiga punkter.

Kraven först

Om man inte vet vilka mål man har med verksamheten och tar med dessa så kan det gå snett ganska snabbt om man börjar involvera medarbetare i att utveckla appar.

– Det här är i grunden nästa steg i agil utveckling att man låter slutanvändarna få allt mer kontroll för att det ska gå i takt med deras behov, säger Gary Kern, cio på Mutualbank.

– Det verkliga värdet ligger i att bättre identifiera vilka de specifika affärskraven är och hur de kan uppfyllas.

När väl kraven är definierade så är det läge att starta projekt för lekmannautveckling – men i begränsad skala för att undvika kritiska fel som kan skada affären eller störa processerna.

Gary Kerns råd är att man initialt bör se det som att lekmannautvecklarna arbetar med en prototyp och inte en slutprodukt. Även om det kan finnas lite mer flexibilitet om det rör sig om en mer begränsad applikation är det viktigt att it-avdelningen hjälper till med kvalitetssäkringen.

Välj rätt personer

Konceptet med lekmannautvecklare innebär inte att man antar att vilken medarbetare som helst kan börja skapa applikationer.

Det är viktigt att identifiera vilka personer som har rätt färdigheter även om det inte handlar just om programmering.

Och man ska inte stirra sig blind på vilken roll den personen har för tillfället anser Bill Balint, cio på Indiana University of Pennsylvania.

– Kandidaterna behöver ha en god kommunikationsförmåga, vara flexibla och mångsidiga och – viktigast av allt – kunna hantera pågående förändringar, säger han.

På Indiana University of Pennsylvania så finns särskilda applikationsadministratörer som arbetar utanför it-avdelningen. De fattar ofta beslut kring hur en applikation ska fungera och säkras i samarbete med it-avdelningen. Dessutom har man så kallade ”power users” som hjälper it-avdelningen.

Många gånger finns det planerade, specifik, it-behov som det är säkert att utföra utanför it-avdelningen konstaterar Bill Balint.

– Att ge de olika kontoren möjlighet att ta itu med dem själva kan öka både snabbheten och effektiviteten för att få resultat.

En erfarenhet med det arbetet är att internt mentorskap är en nyckel för att få så goda resultat som möjligt när man byter arbetsuppgifter – när exempelvis någon som inte tidigare haft det ansvaret ska utveckla mjukvara.

– Se till att medarbetaren som gör övergången är bekväm med kulturen kring sin nya roll och lära känna de personer som är viktigast och även med lite av de långsiktiga förväntningarna på vad de ska prestera innan du börjar oroa dig för deras produktivitet, säger Bill Balint.

Välj rätt verktyg

Att först be någon att bli lekmannautvecklare och sedan förse personen med verktyg som är så komplexa att de inte kan använda dem är bortkastad tid och kan leda till mjukvara med bristande kvalitet.

Risken om de saknar rätt verktyg och en miljö som stöttar för att nå tillräcklig kvalitet är att de återgår till skugg-it.

För att lyckas välja rätt verktyg är det bra att låta erfarna utvecklare prova ut dem först innan man låter en lekman använda dem.

– Utvecklarna måste se att verktygen kan hantera något av det som finns på deras att göra-lista, och de måste tycka att de är mycket lättare att använda än vad it-avdelningen använder, säger John Walker, it-chef på transport- och logistikföretaget H&M Bay.

Men bara för att man ser till att det finns verktyg som är lättanvända är det ingen garanti att vem som helst blir en bra utvecklare meddetsamma. John Walkers råd är att be utvecklarna att identifiera verksamhetens ”power users”,

– Det är de användare som förstår hur systemen liknar varandra och kan föreställa sig var man ska lägga till fält, var man ska lägga till skärmar och var man ska lägga till databastabeller för att kraven ska mötas. De är dina toppkandidater för att bli ”citizen developers”.

Om det inte finns tillräckligt många sådana personer i företaget så får man helt enkelt uppmana medarbetarna att kliva fram och ansöka om att bli lekmannautvecklare, anser John Walker.

Se till att it-avdelningen är med

Att låta människor som inte är professionella utvecklare bygga mjukvara är inte något man bara drar igång och sedan inte behöver hålla ögonen på. It-avdelningen måste hela tiden finnas med och hjälpa lekmannautvecklarna – ibland på distans och ibland mer hands-on.

Enligt Gartner så är inte it-avdelningar tillräckligt engagerade i initiativ med lekmannautvecklare som de borde vara och det riskerar att leda till problem med säkerhet, kvalitet och styrning.

Analysföretaget anser att företag kan omvandla skugg-it till att i stället gå över till lekmannautveckling genom att sätta till it-resurser som arbetar med affärscheferna för att identifiera “power users” och se till att omvandlingen verkligen leder till att it-kapaciteten kompletteras och ökar.

Lekmannautveckling kan också läggas in i it-strategin och man kan se till att tillsammans med verksamhetscheferna mäta vid vilken nivå ett projekt bör lämnas över till it-avdelningen.

I staden Wichita i Kansas har lekmannautvecklare varit ett sätt för it-avdelningen att klara av sitt uppdrag trots begränsade resurser. It-avdelningen stöttar dem genom samarbetsverktyg och analysverktyg och exakt när de behöver kliva in och ta över utvecklingsarbetet avgörs av projektets omfattning och komplexitet.

– Lekmannautvecklarna kan skapa ”skalsystem” som implementerar rätt process, men kan behöva lite hjälp med att implementera en stabil och skalbar lösning, säger cio:n Michael Mayta.

– Vi har valt tillvägagångssättet att bestämma plattformen, förstå vilken kompetens lekmannautvecklaren har, bestämma var det finns luckor och utifrån det ge rätt behörighet, vägledning eller utbildning.

Läs också:
Kompetensbristen – en guldgruva för polska konsultjätten
Här är de 12 it-jobb som är svårast att fylla