Genom att låta använda sig av AI har ett forskarteam vid amerikanska MIT, Massachusetts Institute of Technology, upptäckt en typ av antibiotika. I tester har det lyckats slå ut flera antibiotikaresistenta bakteriestammar som enligt WHO pekats ut som särskilt viktiga att komma åt, skriver brittiska The Guardian.

– Jag tror att det här är ett av de kraftfullare antibiotika som hittills upptäckts, säger bioingenjören James Collins, en av forskarna i teamet.

Forskarna har först matat in information om atom- och molekylsammansättning i nästan 2 500 läkemedel och naturliga föreningar och hur väl ämnet blockerar tillväxten av vissa bakterier. Sedan har man använt avancerad maskininlärning som identifierat vilka slags molekyler som dödar bakterier.

När algoritmen lärt sig vilken typ av molekyler som ger väl fungerande antibiotika så fick den gå igenom ett bibliotek med mer än 6 000 föreningar som undersöktes för behandling av olika mänskliga sjukdomar.

Sedan fokuserade algoritmen särskilt på att hitta molekylföreningar som verkar effektiva men som samtidigt skiljer sig från nuvarande antibiotika eftersom det ökar chansen att få fram läkemedel som skiljer sig från dagens och som bakterierna inte lyckats få fram motstånd mot.

– Att kunna utföra dessa experiment i datorn minskar dramatiskt tiden och kostnaden för att undersöka dessa föreningar, säger Jonathan Stokes, studiens huvudförfattare.

Läs också: Kinesiska techjättar tar till AI i kampen mot coronaviruset
Snart kan AI känna igen dig överallt – var sätter vi gränsen?