I ett pilotprojekt som polisen i Storbritannien påbörjar används AI för att förutsäga vilka personer som begått mindre brott som i framtiden kan bli grova brottslingar, rapporterar Next Web.

Modellen är utformad för att hjälpa till att avgöra vilka som borde få stödjande insatser för at minska risken för att de begår brott i framtiden – det kan handla om yrkesutbildning, psykiskt stöd och behandling av missbruk.

Pilottesten pågår i West Midlands som fått 9,5 miljoner pund av inrikesdepartementet för att ta fram systemet.

Försöket har uppmärksammats i en granskning av hur brittisk polis använder AI som forskare på Royal United Services Intstitute gjort på uppdrag av den brittiska regeringens Center for Data Ethics.

I forskarnas rapport finns både juridisk och etisk oro kring polisens ökande användning av dataanalys och man efterlyser en nationell vägledning för hur AI ska användas i polisverksamhet.

Det handlar också om att noggrannare se över konsekvenser för sådant som dataskydd, mänskliga rättigheter, diskriminering och andra juridiska krav redan innan polisen drar igång nya analysprojekt.

Läs också: Forskare varnar för att använda AI i polisens verksamhet
Snart kan AI känna igen dig överallt – var sätter vi gränsen?