Visst är en konkurrenskraftig lön viktig för unga nyutexaminerade akademiker när de kommer ut på arbetsmarknaden men det finns annat som väger tyngre. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia – en sammanslagning av Jusek och Civilekonomerna som organiserar 130 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, it-akademiker och kommunikatörer.

Totalt sett hamnar balans mellan arbete och fritid högst på önskelistan när alla grupperna svarar på vad de ser som helt avgörande för sitt val av jobb. Som nummer två, marginellt efter, ligger möjligheten till kompetensutveckling.

Systemvetare – eller it-akademiker som Akavia kallar dem – skiljer dock ut sig genom att ranka frihet under ansvar högst. 51 procent av dem ser det som helt avgörande för deras val av jobb jämfört med 44 procent totalt i gruppen vilket är en fjärdeplats.

Trygga anställningsvillkor är också viktigt – det hamnar på tredje plats i den totala gruppen och fjärde bland systemvetare.