I höstas skrev vi om hur Kammarkollegiets upphandling av resurskonsultteam fick massiv kritik av stora delar av branschen. Det handlade inte minst om urvalskriterierna, vilka innebar en stor risk att det kunde sluta med timpriser på noll kronor i timmen eller minuspriser.

Och det verkar som att myndigheten tagit till sig av kritiken, eller på annat sätt insett att det inte skulle fungera, för nu avbryter man upphandlingen.

”Efter att Kollegiet har annonserat upphandlingen har det framkommit att upphandlingsdokumentets utvärderingsmodell inte säkerställer att de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden antas”, skriver Kammarkollegiet i sitt beslut.

Beslutet hänvisas till ett avgörande i EU-domstolen samt en dom i Kammarrätten i Sundsvall, som säger att det inte är ändamålsenligt att fortsätta, och att det finns sakliga skäl att avbryta upphandlingen.

När branschens kritik framfördes i höstas påpekades också att det finns ett skriande behov för många myndigheter att komma vidare i sin digitalisering. Den bilden delar Kammarkollegiet som poängterar att behovet kvarstår att man har för avsikt att så snart som möjligt påbörja ett nytt upphandlingsprojekt.

Läs även: 

Upphandling måste göras om – hundratals bortkastade timmar för konsulter
Prispressarsajten tar sikte på offentliga upphandlingar