Sedan 2010 har internettrafiken tiofaldigats samtidigt som kapaciteten hos världens datacenter har sexfaldigats. Det borde även innebära att energiförbrukningen ökat rejält, men så är lyckligtvis inte fallet.

Enligt en ny rapport från Northwestern University, Lawrence Berkeley National Laboratory och Koomey Analytics som citeras av Wired konsumerade världens serverparker 194 terawattimmar energi år 2010. Åtta år senare låg konsumtionen på 205 terawattimmar, vilket innebär en ökning på endast 6 procent.

Förklaringen till den oväntat låga ökningen är att det bara går åt en niondel så mycket energi att lagra en terabyte data på dagens servrar jämfört med för tio år sedan, detta tack vare mer energisnål hårdvara och förbättrade kylsystem. Den ökade användningen av virtualiseringsmjukvara bidrar också till att minska energiåtgången.

Det finns emellertid en risk att teknikutvecklingen inte kan hålla jämna steg med utbyggnaden på sikt. Enligt Lotfi Belkhir på McMaster University i Kanada kan datacentrens andel av växtgasutsläppen ha tiofaldigats till år 2040, kanske rent av mer med tanke på det höga intresset för kryptovalutor och blockkedjor.

Läs även:
Så ska datacenter få smartare energiförbrukning