Algoritmer måste tas fram på ett etiskt sätt anser påve Franciskus som i helgen sällade sig till teknikjättar som Microsoft och IBM och efterlyste lagregleringar när det gäller AI – och i synnerhet ansiktsigenkänning, rapporterar Reuters.

Vid en konferens i helgen där både Microsofts styrelseordförande Brad Smith och IBM:s vice vd John Kelly deltog framförde påven, som är sjuk, ett tal via ombud där han bland annat lyfte fram farorna med att AI används för politiska och kommersiella syften.

– Den här asymmetrin som gör att några få vet allt om oss medan vi inte vet något om dem gör det svårare att tänka kritiskt och att medvetet kunna utöva sin frihet, förklarade han.

Utvecklingen riskerar att skapa en kraftigt ökad ojämlikhet och att kunskap och välstånd samlas i ett fåtal händer – vilket i sin tur hotar demokratin anser påven.

Läs också:
Snart kan AI känna igen dig överallt – var sätter vi gränsen?
Tunga organisationer kräver stopp för ansiktsigenkänning i USA