Dels menar hon att det är bra ur integrationssynpunkt att även de som bor utanför stadskärnan får tillgång till trådlöst bredband. Dels behövs tekniken för att personal inom den uppsökande omsorgen ska kunna föra elektroniska loggböcker och samordna sina arbetsinsatser.

- Det är angeläget att barn och personal i alla områden, inte bara innanför tullarna, får möjlighet att koppla upp sig trådlöst, säger Kristina Axén-Olin.

Privata investeringar
Det finns redan stora privata investeringar gjorda i huvudstadens trådlösa nät, exempelvis Telias Homerun-zoner och det igår presenterade samarbetet mellan Telenor och The Cloud. Trots det menar moderaterna att en satsning från staden är befogad.

- Vi gör det här för att vi vill påskynda utvecklingen och vi ska absolut inte störa ut några lokala entreprenörer eller företag. Vinner vi valet kommer vi att samla alla aktörer och diskutera saken med dem, säger Kristina Axén-Olin.

Tanken är att nätet ska vara gratis att använda, men det är inte hugget i sten. Kristina Axén-Olin säger att den fria användningen kan komma att begränsas till enbart kommunanställda. ”Vi får se” lyder beskedet på den punkten.

Prislapp finns inte
Ett trådlöst heltäckande gratis nät över Stockholm betyder i förlängningen att stockholmarna inte behöver betala vanliga bredbandsabonnemang längre. Därmed skulle också de stora bredbandsoperatörerna påverkas i stor utsträckning. Men så blir inte fallet enligt Kristina Axén-Olin.

- Det ska vi undvika med hjälp av upphandlingar. Det är inte så att staden ska bygga bredband, däremot kan vi hjälpa till med investeringar.

Någon prislapp på det nya nätet finns inte. Det är något som ska utredas om moderaterna får makten i Stockholm. Klart är att pengarna kommer att tas från vinsterna som görs när allmännyttans hyresbostäder görs om till bostadsrätter.

Det är inte bara i Stockholm som moderaterna vill bygga trådlösa nät. Även i Linköping och Uppsala har lokala moderatpolitiker lovat gratis trådlöst bredband vid borgerlig valseger.

Fakta

  • Den hetaste tekniken för trådlösa bredbandsnät är wimax, en populär benämning på nätverksstandarden IEEE 802.16.
  • Standarden är utformad för en räckvidd på upp till 50 kilometer och en överföringskapacitet på upp till 70 Mbit/s.