Det var 2016 som CAG köpte det e-hälsoinriktade konsultbolaget Mawell Consulting. Nu döper CAG om det man kallar sitt spetsbolag inom hälsa, vård och omsorg, och breddar även verksamheten med mer beslutsstöd och informationsanalys.

För att lyckas med digitaliseringen krävs det enligt CAG mer än bara branschkunskap. Man behöver också ha förståelse för hur data kan struktureras, lagras och tillgängliggöras för analys. Det breddade bolaget kommer istället att verka under namnet CAG Healthcare.

– CAG förvärvade konsultdelen av dåvarande Mawell hösten 2016. Det Mawell som fanns då var ett bolag med helt annan verksamhet än den vi driver idag. Då fanns även mjukvara, sjukvårdsrådgivning och lösningsförvaltning inom bolaget. Nu är vi på en ny resa där vi renodlat och tydligt fortsätter att bygga vidare på vår konsultexpertis inom hälsa, vård och omsorg, säger CAG Groups vs Åsa Landén Ericsson.

– Vi vill leda arbetet med att digitalisera vårdens informationsflöden. Vårt mål är att förbättra hälsa, vård och omsorg för både patienter och medarbetare i verksamheterna, säger Fredrik Ström, som är vice vd på CAG Healthcare om den nya inriktningen, som han beskriver så här:

– Vi kombinerar djup kunskap i verksamhetsnära frågor med stor passion för hur tekniska lösningar kan skapa värde. Vi är starka inom informatik som är en kritisk kompetens i dagens allt mer informationsdrivna verksamheter. Vi ser att det finns stora behov av att knyta ihop informatik med digitalisering samt behovsdriven verksamhetsutveckling med data- och analyslösningar, vilka tillsammans med nya rön från forskning och utveckling möjliggör en allt större nytta i vården.

Läs också: Här lever varje dotterbolag sitt eget liv – kosta vad det kosta vill