Disaster recovery eller katastrofberedskap där det gäller att få it-verksamheten att fungera efter olika yttre händelser är ofta styvmoderligt behandlat – det får inte den budget eller den respekt som de förtjänar. Men det nya coronaviruset sätter ljus på området och kan ha som bieffekt att det hamnar högre på agendorna.

Egentligen så skiljer sig inte förberedelserna inför effekterna av det nya coronaviruset ifrån ett normalt katastrofberedskapsarbete.

Men när det nu hamnar i fokus kan man se till att vissa planer skyndas på och att en del långsiktiga policyers omprövas skriver vår amerikanska systersajt Network World och lyfter fram några saker att särskilt tänka på.

Förbered distansarbete

Redan i dag är många anställda väldigt mobila och kan göra det mesta av jobbet från sina bärbara datorer eller mobiler. På så vis är de flesta verksamheter förberedda.

Men det betyder inte att de är vana vid att de flesta medarbetare arbetar på distans under längre tid.

Ur dataskyddssynpunkt innebär det att allt mer av de immateriella tillgångarna skapas utanför datacentret.

Om verksamheten brukar lagra den informationen på filservrar eller liknande blir det svårt för de anställda att använda dem om de jobbar mobilt en längre tid. I stället kommer viktiga data att lagras direkt på deras datorer.

Därför är det viktigt att se över verksamhetens policy för dataskydd när det gäller datorer och mobila enheter.

När det gäller mobiler så är det långt ifrån alla verksamheter som sett till att det finns säkerhetskopiering och återställning – så nu kan det vara dags att ordna det.

Ett vanligt alternativ till säkerhetskopiering av mobila enheter är ett centraliserat kommunikations- och samarbetssystem, till exempel Office 365 eller G-Suite. Där kan det vara läge att utbilda anställda i hur de bäst kan använda dem så att de vet hur de ska lagra viktiga filer där och inte bara på datorn.

Skydda data i saas-lösningar

Ju mer du litar på produkter som just Office 365 och G-Suite desto viktigare är det också att se till att de data du lagrar där skyddas.

Börja med att undersöka serviceavtalet för att se om leverantörerna har några säkerhetskopierings- och återställningstjänster. De flesta saas-leverantörer har inte det.

Det är viktigt att inte förväxla funktioner som möjligheten att återställa ett raderat mejl i själva tjänsten med faktisk säkerhetskopiering och återställning. Då handlar det oftast om versionshantering och inte om säkerhetskopior. Om något katastrofalt skulle hända med ditt konto, har de flesta saas-leverantörer ingen möjlighet att återställa det och har inget i sitt serviceavtal som säger att de kommer att försöka göra det.

Molntjänster ett alternativ

Om det värsta händer och it-personalen inte kan hantera datacentret fysiskt är det svårt att hantera en katastrof eftersom de flesta traditionella system kräver fysisk närvaro.

Men det finns molnbaserade, helt automatiserade katastrofberedskapstjänster som gör att du kommer åt it-infrastrukturen utan att behöva vara på plats. I stället kan alla dina data och tjänster automatiskt migreras och köras från molnet.

Har du ett helt automatiserat system för katastrofberedskap så är du också förberedd för ransomwareattacker.

Till sist – ingen panik

Se till att designa och implementera system för säkerhetskopiering och katastrofberedskap som kan hantera det värsta då klarar du de flesta värsta-scenarier. Och så kan du fokusera på det viktiga i stället – medarbetarnas säkerhet.

Läs också:
Kostnaden för cybersäkerhet rusar – svenska företag rustar mot it-hoten
Teknikföretagens jättekonferenser blir digitala i virusets spår